Een advocatenkantoor gespecialiseerd in personen-familierecht en erfrecht bedient zich van de kort maar krachtige naam Link Advocaten. Het kantoor heeft tevens een merkrecht gedeponeerd, en werkt met diverse social media zoals Facebook, Twitter en Linkedin met dezelfde handelsnaam. Vier jaar na de start komt een ander advocatenkantoor ‘op de markt’, en bedient zich van de naam Linq advocaten. De kantoren zitten ver uit elkaar (200 kilometer) maar eiser claimt, bijna vanzelfsprekend, dat zij via internet open staan voor cliënten uit heel Nederland.

Bodemprocedure
Het eerstgenoemde kantoor start een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam. Eiser stelt dat door gedaagde inbreuk wordt gemaakt op haar handelsnaamrecht doordat sprake is van verwarringsgevaar tussen de oudere handelsnaam van eiser en de handelsnaam van gedaagde. Eveneens stelt eiser dat door gedaagde inbreuk wordt gemaakt op haar merkrecht. Gedaagde meent dat de aard en werkzaamheden van beide kantoren mede door de afstand elkaar nauwelijks overlappen.

Overeenstemmende handelsnamen
De rechter oordeelt: ‘Als uitgangspunt dient dat eiser en gedaagde in ieder geval auditief geheel overeenstemmen en ook visueel zeer sterk op elkaar lijken. Die overeenstemming behoeft nauwelijks nadere toelichting en het gebruik van de Q in plaats van de K levert in ieder geval een te gering verschil op om dit oordeel in beslissende mate te ondergraven. Een en ander klemt te meer nu bij beide aanduidingen het achtervoegsel ‘Advocaten’ wordt gebruikt. Voorts wordt als uitgangspunt genomen dat – anders dan gedaagde aanvoert – de aanduiding eiser in redelijkheid in het geheel niet kan worden gekenschetst als zijnde beschrijvend voor de werkzaamheden betrekking hebbende op het als advocaat verlenen van juridische bijstand. Het in dit kader door gedaagde gedane beroep op de zogenoemde Freihaltebedürfnis gaat daarom niet op. ‘

Verwarringsgevaar
De rechter is van mening dat wel degelijk sprake van verwarringsgevaar. Dit volgt reeds in voldoende mate uit de omstandigheid dat beide partijen een advocatenkantoor drijven. Hun te onderscheiden praktijken zijn weliswaar niet identiek: eiser is gespecialiseerd in het personen-, familie en erfrecht en richt zich op particulieren, ondernemers, zelfstandige beroepsbeoefenaren en expats; gedaagde heeft thans voor 1/5de deel familie- en erfrecht zaken en is daarnaast werkzaam in een aantal andere rechtsgebieden, maar de niet geheel overlappende rechtsgebieden doen niet af aan dat verwarringsgevaar, nu de kern bij beide immers het in de hoedanigheid van advocaat verlenen van juridische bijstand betreft en er bovendien wel tenminste enige daadwerkelijke overlap van praktijkuitoefening is.

Eiser wil dat gedaagde de naam binnen vier weken wijzigt, maar de rechter vindt dat iets te kort dag, en maakt er drie maanden van.

Conclusie
Hoewel partijen hier 200 kilometer uit elkaar liggen, is de claim dat het werkgebied heel Nederland bevat of kan bevatten, hier dus wel gehonoreerd. Bij een bakker of slager zal dat niet snel opgaan, maar bij een dienstverlener als een advocatenkantoor dus wel. Dat de namen auditief precies hetzelfde klinken en geschreven maar 1 letter verschilden, zal het makkelijk gemaakt hebben voor de rechter om de nieuwkomer te laten veranderen van naam. Dat er ook een merkrecht was gedeponeerd deed verder niet ter zake.

mr Carel Erasmus
Advocaat

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.