Waar moeten opdrachtgevers en zelfstandigen op letten?

Het zal u niet ontgaan zijn. De VAR, die relatief eenvoudig was te verkrijgen bij de belastingdienst, wordt afgeschaft. Per 1 mei 2016 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenaamde modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de belastingdienst

Als opdrachtgever gaat u meer risico lopen. Met een VAR was u als opdrachtgever, uitzonderingen daargelaten, gevrijwaard voor onder meer loonheffingen. Met de invoering van de wet DBA, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties,  wordt dat anders. Een opdrachtgever kan achteraf geconfronteerd worden met bijvoorbeeld loonheffingen en boetes.

Het is de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers per 1 mei met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten gaan werken. Deze zijn gepubliceerd op de website van de belastingdienst. In deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het tarief, de duur van de overeenkomst en de werkzaamheden. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer willen achteraf niet geconfronteerd worden met loonbelastingen en erger nog boetes. Waar moet je nu op letten?

Criterium Belastingdienst

Het criterium voor de belastingdienst is of er mogelijk een arbeidsovereenkomst bestaat. Indien er naar het oordeel van de belastingdienst een arbeidsovereenkomst bestaat dan wordt er onder meer loonbelasting geheven en de vermeende opdrachtnemer kan onder de bescherming van het arbeidsrecht vallen. Dit laatste betekent naast de verschuldigdheid van loonbelasting, premies en boetes een fors financieel risico.  Achteraf kan de ‘opdrachtnemer’ bijvoorbeeld vakantiedagen en uitbetaling van loon bij ziekte vorderen. Verder kan hij/zij een beroep doen op de beschermende werking van het ontslagrecht zodat de ‘opdrachtgever’ toestemming aan de rechter of het UWV moet vragen om de overeenkomst te kunnen beëindigen. Geen wenselijke situatie. Het is aldus belangrijk om te weten wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst om deze situatie zo veel als mogelijk te kunnen voorkomen als u zaken wenst te doen met een zelfstandige.

Arbeidsovereenkomst

Bij de volgende kenmerken spreken we van een arbeidsovereenkomst:

1)     de opdrachtnemer is verplicht persoonlijk de arbeid te verrichten,

2)     de opdrachtgever is verplicht tot betaling van een beloning,

3)     de opdrachtgever kan de opdrachtnemer aanwijzingen en instructies geven (er is sprake van een  gezagsverhouding die zou kunnen worden aangemerkt als werkgeversgezag

Risicoscan

De vraag of er al dan niet een arbeidsovereenkomst bestaat is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.  Mag ik als opdrachtgever aanwijzingen geven over de werkwijze van de opdrachtnemer? Hoe lang mag een opdracht duren? Mag ik werkmateriaal ter beschikking stellen? Vragen die belangrijk zijn bij de beoordeling van de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Dit wilt u immers voorkomen omdat u zaken wenst te doen met een zelfstandige.

Wilt u weten of u of uw organisatie risico loopt? Maak dan een afspraak voor een risicoscan. Wij beoordelen de (arbeids-)relaties met opdrachtnemers en geven advies over de nieuwe wet.

Irma van der Vorst