Afschaffing VAR en introductie DBA

Waar moeten opdrachtgevers en zelfstandigen op letten? Het zal u niet ontgaan zijn. De VAR, die relatief eenvoudig was te verkrijgen bij de belastingdienst, wordt afgeschaft. Per 1 mei 2016 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenaamde...

Mag werkgever privé-berichten van werknemer lezen onder werktijd?

Mag werkgever privé-berichten van werknemer lezen onder werktijd? Op 12 januari 2016 heeft het Europese Hof voor Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de heer Bărbulescu, een werknemer uit Roemenië. Deze werknemer werd in...

Geen arbeidsovereenkomst bij ontbreken gezagsverhouding

Op de arbeidsovereenkomst is een vrij uitgebreid stelsel van regels van toepassing, waarbij aan de werknemer, als de minder sterke partij, uitgebreide rechtsbescherming is toegekend. Voordat we kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst als grondslag voor de...

Ontslagbescherming tijdens de proeftijd?

Partijen kunnen ervoor kiezen om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding overeen te komen. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer bekijken of zij elkaar bevallen en of de werknemer geschikt is voor de uitoefening van de functie....

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht

Onder het nieuwe ontslagrecht kan de rechter bepalen dat de werkgever, in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, aan de werknemer een billijke vergoeding dient te betalen. Wanneer is er nu sprake van een dergelijk ernstig verwijtbaar handelen of nalaten...

Wijzigingen in de Werkloosheidswet

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in werking getreden per 1 juli 2015 en heeft de nodige wijzigingen in het arbeidsrecht teweeg gebracht, onder andere op het gebied van flexibel werk en ontslag. Ook in de Werkloosheidswet (WW) is onder de WWZ het een en ander...