Ontslagbescherming tijdens de proeftijd?

Partijen kunnen ervoor kiezen om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding overeen te komen. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer bekijken of zij elkaar bevallen en of de werknemer geschikt is voor de uitoefening van de functie....

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht

Onder het nieuwe ontslagrecht kan de rechter bepalen dat de werkgever, in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, aan de werknemer een billijke vergoeding dient te betalen. Wanneer is er nu sprake van een dergelijk ernstig verwijtbaar handelen of nalaten...

Wijzigingen in de Werkloosheidswet

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in werking getreden per 1 juli 2015 en heeft de nodige wijzigingen in het arbeidsrecht teweeg gebracht, onder andere op het gebied van flexibel werk en ontslag. Ook in de Werkloosheidswet (WW) is onder de WWZ het een en ander...

Wat als uw werkgever uw loon niet (op tijd) betaalt?

Het komt in de praktijk geregeld voor dat werkgevers het salaris van hun werknemers niet of te laat betalen. Als advocaat krijg ik regelmatig de vraag wat werknemers hieraan kunnen doen. Het arbeidsrecht biedt werknemers hiervoor een aantal praktische handvatten. De...