Privacy op de werkvloer: hoe ver mag een werkgever gaan?

Een werkgever is op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om zich als een goed werkgever ten opzichte van zijn werknemers te gedragen. Die verplichting houdt onder andere het respecteren van de privacy van de werknemers in. Ieder mens heeft op...

Fraude van werknemers: over ontslag, schadevergoeding en celstraffen

Regelmatig sta ik ondernemers bij die getergd worden door frauderende werknemers. Naast de financiële schade die dit de ondernemer toebrengt, is er vaak ook de schok van het geschonden vertrouwen die een flinke impact heeft. De emoties zijn dan ook vaak groot, maar...

Welk risico loopt de werkgever bij een ontslag op staande voet?

Bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet staat een werknemer per direct op straat. De ontslagtermijnen worden niet in acht genomen. Dit brengt grote gevolgen voor de werknemer met zich mee. Zo heeft hij geen recht meer op loondoorbetaling omdat de...