020 - 210 90 09

Let op: hyperlinken kan onrechtmatig zijn!

De afgelopen jaren is er veel rechtspraak geweest over het hyperlinken naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken openbaar zijn gemaakt. Een zeer spraakmakende uitspraak werd onlangs door het Europese Hof van Justitie gedaan over een hyperlink naar...

Lees meer

Afschaffing VAR en introductie DBA

Waar moeten opdrachtgevers en zelfstandigen op letten? Het zal u niet ontgaan zijn. De VAR, die relatief eenvoudig was te verkrijgen bij de belastingdienst, wordt afgeschaft. Per 1 mei 2016 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenaamde...

Lees meer

Geen arbeidsovereenkomst bij ontbreken gezagsverhouding

Op de arbeidsovereenkomst is een vrij uitgebreid stelsel van regels van toepassing, waarbij aan de werknemer, als de minder sterke partij, uitgebreide rechtsbescherming is toegekend. Voordat we kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst als grondslag voor de...

Lees meer

Ontslagbescherming tijdens de proeftijd?

Partijen kunnen ervoor kiezen om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding overeen te komen. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer bekijken of zij elkaar bevallen en of de werknemer geschikt is voor de uitoefening van de functie....

Lees meer

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht

Onder het nieuwe ontslagrecht kan de rechter bepalen dat de werkgever, in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, aan de werknemer een billijke vergoeding dient te betalen. Wanneer is er nu sprake van een dergelijk ernstig verwijtbaar handelen of nalaten...

Lees meer

Wijzigingen in de Werkloosheidswet

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in werking getreden per 1 juli 2015 en heeft de nodige wijzigingen in het arbeidsrecht teweeg gebracht, onder andere op het gebied van flexibel werk en ontslag. Ook in de Werkloosheidswet (WW) is onder de WWZ het een en ander...

Lees meer