Biedt een merkenrecht een monopolie op een kleur?

Een kleurmerk is een handelsmerk waarbij één of meer kleuren worden gebruikt om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het rood wit van Ajax, het blauw van KLM en het groen van KPN zijn voorbeelden van kleurmerken....

Lees meer

Let op: hyperlinken kan onrechtmatig zijn!

De afgelopen jaren is er veel rechtspraak geweest over het hyperlinken naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken openbaar zijn gemaakt. Een zeer spraakmakende uitspraak werd onlangs door het Europese Hof van Justitie gedaan over een hyperlink naar...

Lees meer

Afschaffing VAR en introductie DBA

Waar moeten opdrachtgevers en zelfstandigen op letten? Het zal u niet ontgaan zijn. De VAR, die relatief eenvoudig was te verkrijgen bij de belastingdienst, wordt afgeschaft. Per 1 mei 2016 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenaamde...

Lees meer

Geen arbeidsovereenkomst bij ontbreken gezagsverhouding

Op de arbeidsovereenkomst is een vrij uitgebreid stelsel van regels van toepassing, waarbij aan de werknemer, als de minder sterke partij, uitgebreide rechtsbescherming is toegekend. Voordat we kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst als grondslag voor de...

Lees meer

Ontslagbescherming tijdens de proeftijd?

Partijen kunnen ervoor kiezen om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding overeen te komen. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer bekijken of zij elkaar bevallen en of de werknemer geschikt is voor de uitoefening van de functie....

Lees meer

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht

Onder het nieuwe ontslagrecht kan de rechter bepalen dat de werkgever, in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, aan de werknemer een billijke vergoeding dient te betalen. Wanneer is er nu sprake van een dergelijk ernstig verwijtbaar handelen of nalaten...

Lees meer