City Hotel in Oss spant een Kort geding aan tegen City Resort Hotel Oss. Vele klanten zijn inmiddels al bij het verkeerde hotel beland na hun boeking. De rechter moet er aan te pas komen om te beoordelen of hier sprake is van handelsnaaminbreuk.

City Hotel in Oss is al sinds 1980 gevestigd. In 2017 gaat een keten van sportclubs en hotels over tot een naamswijziging: de nieuwe hotels heten voortaan City Resort Hotels. En een van die hotels zit in Oss, en wijzigt dus ook zijn naam.

De advocaat van City Hotel Oss sommeert de ondernemer achter het andere hotel in Oss om per direct de handelsnaam te wijzigen. Dat doet het hotel, maar niet volledig: de naam wordt gewijzigd in City Resort Oss. Alleen het woord hotel wordt dus weggelaten.

Dagvaarding Kort Geding
De advocaat dagvaardt ‘City Resort Oss’ en vordert:
1. te verbieden binnen de gemeente Oss (op welke wijze dan ook) de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss, althans de aanduiding en naam City, als naam en/of handelsnaam te gebruiken,
2. te veroordelen om de handelsnaam City Resort Hotel, althans de aanduiding en naam City te verwijderen van haar bedrijfspand te Oss,
3. te verbieden om de domeinnamen [domeinnaam] en [domeinnaam] , de emailadressen [emailadres] en [emailadres] te gebruiken, althans de aanduiding en naam City in haar domeinnamen en emailadressen te gebruiken,
4. te verbieden om op de website [naam website] voor haar vestiging Oss de aanduiding en naam City te gebruiken, althans haar te gebieden de aanduiding en naam City voor de vestiging Oss te verwijderen en verwijderd te houden,
alles op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Onderscheidend vermogen
Ter zitting voert de advocaat van City Resort Oss aan dat de namen ‘City Hotel’ zuiver beschrijvend zijn en geen enkel onderscheidend vermogen hebben. Maar de voorzieningenrechter vindt dat het aannemelijk is dat City Hotel sinds 1980 relevante naamsbekendheid heeft opgebouwd in Oss en omgeving ‘in een periode waarin de woorden City Hotel door het relevante publiek nog niet als louter beschrijvend werden opgevat’. De naam City Hotel kan derhalve dienen ter identificatie van de onderneming van eiseres.

Matiging vordering
Wel matigt de rechter de vorderingen: ‘Wel kan aan gedaagde worden toegegeven dat de handelsnaam van eiseres, gelet op het grotendeels beschrijvende karakter van die handelsnaam, niet door middel van het gebruik als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Andere ondernemingen kunnen de beschrijvende woorden of de combinatie daarvan dan eveneens ter aanduiding van hun onderneming gebruiken. City Hotel kan dus het gebruik van de termen City of Hotel of de combinatie daarvan niet geheel verbieden. Onderdeel 4 van de vordering van City Hotel stuit reeds hierop af.’

Verwarring bij het publiek
De rechter vindt het weglaten van het woord ‘hotel’ onvoldoende, immers resort en hotel zijn zodanig overeenstemmend dat daaraan geen onderscheidende kracht kan worden toegekend.
De advocaat van eiser had meerdere bewijzen overgelegd van klanten die na boeking bij het verkeerde hotel waren aangekomen. Dat is uiteraard een duidelijke indicatie van verwarring bij het publiek.

De rechter geeft gedaagde 14 dagen de tijd de handelsnaam te wijzigen, en veroordeelt gedaagde in de proceskosten van € 6.000,-

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.