Arbeidsovereenkomst- werkgever

application-form

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de basis voor de werkrelatie tussen werkgever en werknemer. De wet eist niet dat de arbeidsovereenkomst op schrift is gesteld. Ook een mondelinge arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig. Het kan zelfs zo zijn dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst terwijl beide partijen dit eigenlijk niet eens voor ogen hadden. Als een persoon met enige regelmaat werk verricht voor een bedrijf en daar periodiek voor betaald wordt, dan kan er voor de fiscus al sprake zijn van een arbeidsrelatie. Dit heeft dan verstrekkende gevolgen voor met name de werkgever.

Checklist arbeidsovereenkomst

Hieronder vindt u een overzicht van de veelvoorkomende onderwerpen in een arbeidsovereenkomst.

 • Duur van de arbeidsovereenkomst en wijze van verlenging
 • Loon
 • Doorbetaling bij ziekte
 • Controlevoorschriften bij ziekte
 • Werktijden
 • Overwerk
 • Vakantiedagen
 • Auto van de zaak
 • Zorgverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Levensloopregeling
 • Vakantiebijslag
 • Pensioen
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Wel of niet toestaan van nevenwerkzaamheden
 • Boetebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Studiekosten
 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Proeftijdbeding
 • Tussentijds opzegbeding
 • Opzegtermijn bij overeenkomst voor onbepaalde tijd

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten