Arbeidsrecht – Ontslag en vergoeding

application-form

Van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

De veelbesproken kantonrechtersformule, ook wel ABC-formule genoemd, was tot voor kort de berekening die kantonrechters hanteerden bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding. De formule bestond uit: A x B x C. Waarbij:

A stond voor het aantal gewogen dienstjaren.

B stond voor de beloning. Uitgangspunt was het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen componenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand en een structurele overwerkvergoeding.

C stond voor correctiefactor. Deze varieerde van 0, waarbij er dus geen enkele vergoeding werd betaald, tot wel 2 of zelfs hoger. In de standaard situaties werd een ‘neutrale vergoeding’ toegekend, waarbij de C-factor op 1 werd gesteld. Als de verwijtbaarheid van het ontslag meer aan de zijde van de werkgever lag, stelde de rechter een C-factor hoger dan 1 vast. Bij verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer werd de C naar beneden bijgesteld.

De transitievergoeding

De kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is geregeld in artikel 7:673 BW. Elke werknemer heeft, bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, recht op een transitievergoeding, mits:

-de arbeidsovereenkomst is geëindigd na opzegging door de werkgever;

-de arbeidsovereenkomst is geëindigd na ontbinding op verzoek van de werkgever;

-de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet;

-beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt op initiatief van de werknemer indien de aanleiding daarvoor is gelegen in ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De opbouw van de vergoeding is als volgt: over de eerste 10 jaar van het dienstverband bouwt de weknemer 1/6 maandsalaris per half jaar dienstverband op en vanaf 10 dienstjaren is dit een 1/4 maandsalaris per half jaar dienstverband. De vergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of een jaarsalaris, mits hoger dan € 76.000,-.

Overigens geldt er tot 1 januari 2020 een overgangsregeling voor werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn. Zij krijgen een hogere vergoeding van 1/2 maandsalaris per half jaar waarin zij na hun 50e in dienst zijn geweest bij de werkgever. De gedachte is dat deze groep werknemers lastiger een nieuwe baan zal vinden dan jongere werknemers en daarom wordt aan hen een hogere vergoeding toegekend. Ook voor werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst geldt tot 1 januari 2020 een afwijkende regeling. Wanneer deze kleine werkgever overgaat tot een reorganisatieontslag wegens de slechte financiële situatie van het bedrijf, telt onder bepaalde strikte voorwaarden de arbeid die is verricht voor 1 mei 2013 niet mee voor de berekening van het recht op de transitievergoeding.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Rein Eilers