Arbeidsrecht – Veranderingen

application-form

Veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht

Het arbeidsrecht is de afgelopen tijd flink veranderd vanwege het intreden van de nieuwe regels die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Graag geven wij u hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari en 1 juli 2015.

Proeftijd in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter, mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien er toch een proeftijd in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, is deze bepaling nietig. 

Tip voor de praktijk: ga een (eerste) arbeidsovereenkomst aan voor een duur van 7 maanden. Op deze manier kunt u toch een proeftijdbeding overeenkomen waar u zich later op kunt beroepen.

De ketenregeling is gewijzigd

Het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (de ‘keten’) is onder de WWZ door de wetgever beperkt.

De oude regeling was samengevat ‘3 x 3 x 3’, waarbij er maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd konden worden aangegaan, met een totale duur van maximaal 3 jaar, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten diende te worden. Om dit te voorkomen diende er minimaal 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te zijn verstreken.

De hoofdregel is nu samen te vatten als ‘3 x 2 x 6’, waarbij er nog steeds maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, echter nu met een totale duur van 2 jaar. Het vierde arbeidscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, om dit te voorkomen dient er een periode van minimaal 6 maanden te zijn verstreken. Een cao kan anders bepalen.

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

U zult in bepaalde gevallen ook rekening moeten houden met de aanzegverplichting. Deze aanzegplicht geldt alleen voor het eindigen van arbeidsovereenkomsten met een minimale duur van zes maanden, waarvan de einddatum op voorhand is vastgelegd. Dit houdt in dat u de werknemer, minimaal één maand voor het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst, schriftelijk op de hoogte moet stellen over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Indien u de arbeidsovereenkomst wilt verlengen, dient u ook aan te geven onder welke voorwaarden u wilt verlengen. Wanneer u niet aanzegt kan de werknemer een vergoeding, ofwel aanzegboete, vorderen. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van loon voor één maand. Indien de werkgever de verplichting niet tijdig is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. De werknemer moet deze aanzegboete binnen twee maanden na het eindigen van het dienstverband vorderen via het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter.

Tip voor de praktijk: neem standaard een aanzegbepaling op bij het aangaan van uw arbeidsovereenkomsten of maak een agenda-item aan voor uzelf ter herinnering van de aanzegtermijn.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verboden tenzij…

Het is in beginsel ook niet (meer) toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij u kunt toelichten welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen er bestaan en waarom deze belangen beschermt dienen te worden middels een concurrentiebeding.

Vragen over het nieuwe arbeids- en ontslagrecht? Wij horen het graag.

Advies nodig? Bel of e-mail ons, uiteraard geheel vrijblijvend.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Rein Eilers