Arbeidsrecht – werkgever

application-form

Werkgever

Voor de werkgever is het aannemen van personeel omgeven met veel regels en dit brengt automatisch ook veel risico’s met zich mee. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn veel arbeidsrechtelijke onderwerpen gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld de regeling met betrekking tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (de ‘ketenregeling’) aangepast en is de mogelijkheid om een concurrentiebeding aan te gaan ingeperkt. Daarnaast zijn de ontslagroutes nu dwingend voorgeschreven. U kunt niet langer zelf kiezen of u naar de kantonrechter of het UWV gaat voor de beëindiging van het arbeidscontract.

 

Hulp bij ontslag of reorganisatie

Heeft u als werkgever behoefte om de mogelijkheden met betrekking tot het ontslag van uw werknemer(s) te bespreken?

Wij hebben veel ervaring met alle beëindigingswijzen die het arbeidsrecht rijk is. Of het nu gaat om een reorganisatie, een ontslag op staande voet, een ontbinding, een vaststellingsovereenkomst of een van de vele andere routes die de wet biedt, wij kunnen u verder helpen.

Wij maken graag een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek, bij u op locatie of op ons kantoor.

 

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Veel ondernemers schakelen ZZP-ers of andere ondernemers in om diensten of projecten uit te voeren. Soms worden deze projecten regelmatig terugkerende werkzaamheden of duurt de klus langer dan vooraf beoogd. Onlangs is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties oftewel de wet DBA in werking getreden. Deze nieuwe wet brengt (helaas) risico’s met zich mee voor zowel de ZZP-er als de opdrachtgever.

U kunt met ons contact opnemen om deze risico’s in kaart te brengen en terug te brengen.

 

Sparringpartner voor HR-professionals

U bent verantwoordelijk voor de in-door en uitstroom van personeel binnen uw organisatie. Het is dan plezierig om te kunnen sparren met een arbeidsrechtdeskundige over bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en de praktijk. Wij treden regelmatig op als sparringpartner en uiteraard kunt u ons hiervoor benaderen.

 

En Verder

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en freelance overeenkomsten voor zzp’ers
 • Re-integratietrajecten bij ziekte en verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter
 • Arbeidsvoorwaarden, reglementen en cao-vraagstukken
 • Collectief ontslag en reorganisatie
 • Individueel ontslag
 • Overgang van onderneming en personeel
 • Non-concurrentiebeding, relatiebeding en anti-ronselbeding
 • Afvloeiingsregeling en beëindigingsovereenkomst
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Privacy aspecten zoals geheimhouding, e-mailgebruik, internetgebruik, persoonlijke data
 • Medezeggenschap en ondernemingsraad
 • Detachering en tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten