Ondernemingsrecht – Aandeelhoudersovereenkomst

application-form

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een instrument om verhoudingen te regelen tussen aandeelhouders. De statuten regelen de rechten en bevoegdheden binnen de organisatie. De aandeelhoudersovereenkomst regelt de wijze waarop deze bevoegdheden zullen worden uitgeoefend. De aandeelhoudersovereenkomst kan afspraken bevatten over bijvoorbeeld de waardebepaling van aandelen, concurrentiebeding, geschillen, verlaten van de aandeelhouders(kring), overdracht van aandelen, benoeming en ontslag van bestuurders, boetebeding, winstuitkering (dividend), geheimhouding, kettingbeding, stemrecht, uitgifte van nieuwe aandelen en kapitaalstorting in moeilijke (financiƫle) tijden. Het belangrijkste doel van de aandeelhoudersovereenkomst is het voorkomen van kostbare conflicten.

Verschil met statuten

De aandeelhoudersovereenkomst wordt gereguleerd door het contractenrecht. Op statuten daarentegen is het vennootschapsrecht van toepassing. In Nederland heerst een grote mate van contractsvrijheid, wat aangeeft dat een aandeelhoudersovereenkomst, in tegenstelling tot statuten, een zekere mate van vrijheid geniet om bepaalde afspraken te maken. Zo bindt een aandeelhoudersovereenkomst slechts de partijen bij de overeenkomst, terwijl statuten zich ook tot anderen richten. Een aandeelhoudersovereenkomst kan slechts worden gewijzigd met instemming van alle betrokken partijen, terwijl statuten kunnen worden gewijzigd op basis van een besluit van de algemene vergadering en dan is een meerderheid voldoende. Bij een aandeelhoudersovereenkomst blijven de afspraken uit de overeenkomst vertrouwelijk. De overeenkomst hoeft namelijk, in tegenstelling tot statuten, niet te worden ingeschreven in het openbare register. Voor het opmaken van de aandeelhoudersovereenkomst is geen notaris vereist.

Advocaat nodig?

Voor het opstellen van een correcte aandeelhoudersovereenkomst is expertise nodig. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met wetgeving, statuten en jurisprudentie. Bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kan een advocaat de verhouding tussen aandeelhouders helder en juridisch correct weergeven. Dit voorkomt onnodige en kostbare conflicten.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers