Erfrecht

application-form

Erfrecht

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: bij het overlijden van een familielid komt de vraag aan de orde wie de erfgenamen zijn, en welke rechten en plichten zij toegekend krijgen. Erfrecht is een juridisch gecompliceerde materie. Dit wordt nog eens versterkt doordat in 2003 het erfrecht is gewijzigd. Eeen erfrecht advocaat moet nu dus kennis hebben van zowel het oude als het nieuwe erfrecht, en het overgangsrecht.

Testament aanvaarden of verwerpen

Een van de eerste vragen die erfgenamen zich dienen te stellen is of ze het eventuele testament moeten aanvaarden of verwerpen. Daarnaast is beneficiair aanvaarden soms een optie: Beneficiaire aanvaarding is aan te bevelen wanneer het risico bestaat dat de schulden de baten overtreffen. Voor beneficiaire aanvaarding moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank.

Afwikkeling en vereffening van de erfenis

Bij de vereffening van de erfenis zal veelal een boedelbeschrijving dienen te worden opgesteld. Ook de erfbelasting, voorheen Successierecht genaamd, komt hier aan de orde. Er moet mogelijk belasting betaald worden.

Verdeling erfenis

Dan dient de erfenis verdeeld te worden. Dit levert nogal eens geschillen op tussen de erfgenamen. Soms is daarvoor een gang naar de Rechtbank nodig.

Bedrijfsopvolging en erfrecht

Indien een directeur of eigenaar van een bedrijf komt te overlijden, kan de vraag omtrent bedrijfsopvolging zich aandienen. Hoe is dat wettelijk geregeld? Wat moet er in zo’n geval allemaal geregeld worden? Voor die situaties is een goed ingevoerde erfrechtadvocaat haast onmisbaar. Een advocaat die goed kan adviseren, maar ook het klappen van de zweep kent als erfgenamen er onderling niet uit dreigen te komen.

Toon Kool is een zeer ervaren erfrecht advocaat. Heeft u een vraag over erfrecht? Neemt u dan contact met hem op.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten