Familierecht

Familie met dochter

Het familierecht houdt zich bezig met familierelaties zoals huwelijken, echtscheidingen en kinderen. Wij procederen regelmatig over familierechtelijke kwesties, maar zetten ook veelal mediation in om familiegeschillen op te lossen.

Echtscheiding

Wanneer partners uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden. Denk hierbij aan:

  • Afspraken over pensioenen;
  • Verdeling gezamenlijke woning;
  • Opstellen van een ouderschapsplan;
  • Berekenen van partneralimentatie.

Het is belangrijk dat bovenstaande zaken goed geregeld worden. Voor het regelen van een echtscheiding kunnen partners allebei een eigen advocaat nemen, en zij kunnen zich ook samen door één advocaat(mediator) laten bijstaan. Wij helpen (ex-)partners in scheiding die zelf één advocaat inschakelen, en (ex-)partners die samen één advocaat inschakelen.

Ouderschapsplan:

Vaak zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij uit elkaar gaan. In het ouderschapsplan wordt geregeld hoe de ouders de zorg voor de kinderen verdelen, hoe zij de kosten voor de kinderen verdelen en hoe de ouders met elkaar communiceren over de kinderen. Hoe het ouderschapsplan eruit komt te zien hangt van de situatie en moet goed afgestemd worden door de ouders.

Co-ouderschap:

Om co-ouderschap te laten slagen is het nodig dat de ouders op goede voet met elkaar kunnen communiceren. Wanneer de communicatie tussen ouders niet goed verloopt kunnen er problemen ontstaan. Deze problemen kunnen opgelost worden door het starten van een juridische procedure, maar veelal wordt eerst mediation ingezet om tot een oplossing te komen.

Ouderlijk gezag en erkenning

Soms zijn de ouders van een kind bij de geboorte juridisch ouders van hun kind, soms is het nodig dat er een juridische procedure gevoerd wordt voordat ouders juridisch ouder van hun kind zijn. Ook hebben niet alle ouders bij de geboorte van hun kind het ouderlijk gezag. Wij informeren u over uw situatie en wat er nodig is om juridisch ouder van uw kind te worden, en het ouderlijk gezag over uw kind te dragen. Ook treden wij regelmatig op in procedures over geschillen met betrekking tot erkenning en ouderlijk gezag.

Alimentatie

Wanneer partners uit elkaar gaan kan er een verplichting tot het betalen of ontvangen van partneralimentatie bestaan. Wij berekenen de hoogte van partneralimentatie voor u en zo nodig procederen wij hierover.

Ouders zijn nagenoeg altijd verplicht om mee te betalen aan de opvoeding van hun kind(eren). De hoogte van kinderalimentatie wordt berekend volgens de zogeheten ‘Tremanormen’. Wij helpen u met afspraken maken over de verdeling van de kosten van uw kind(eren).

Familiemediation

Onze advocaat mr. Kim Smienk is MfN-geregistreerd mediator. Dit betekent dat zij aangesloten is bij de landelijke mediationberoepsorganisatie en veel ervaring heeft met het optreden als familiemediator. Een mediator staat niet aan de kant van één van de partijen (zoals een advocaat dat wel doet), een mediator is neutraal en zorgt ervoor dat de partijen zelf tot een oplossing van hun geschil komen. Door het inzetten van mediaton kan een geschil zonder tussenkomst van een rechter opgelost worden.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09

of


mail ons

Onze specialisten

Rein Eilers