Over domeinnamen wordt steeds meer geprocedeerd. Vaak wordt de domeinnaam in het verlengde gezien van de bedrijfs- of merknaam. Maar er kunnen veel verschillen zijn. Het gebruik van een domeinnaam is niet altijd hetzelfde als gebruik van een handelsnaam. Uitsluitend doorlinken naar een andere website is bijvoorbeeld geen gebruik als handelsnaam. Toch kan dat ook onrechtmatig zijn. 

Steeds meer bedrijven zijn beschrijvende domeinnamen gaan hanteren, vooral om goed gevonden te woorden in Google. Dat heeft geleid tot veel meer botsende namen en dus rechtszaken.

Wie te maken krijgt met een inbreuk op een domeinnaam, heeft goed juridisch advies nodig. Als de domeinnaam van de andere partij tevens een merkinbreuk is, dan is er meer mogelijk. Als de domeinnaam vooral een beschrijvend karakter heeft, dan zal het afhangen van de omstandigheden of er wel of niet onrechtmatig wordt gehandeld.

Als de zaak voldoende sterk is, is een kort geding vaak de aangewezen weg om inbreuk op een domeinnaam tegen te gaan. Minder bekend is de arbitrageprocedure die via Sidn gevoerd kan worden. Dit kan een goede en relatief snelle oplossing bieden tegen lagere kosten dan bij een kort geding. Vanaf de start van de procedure wordt de domeinnaam ‘bevroren’, dat wil zeggen de domeinnaam kan tijdelijk niet overgeheveld worden. Bij een positieve uitspraak krijgt de eisende partij de domeinnaam toegewezen. De geschillenrechter toetst of aan drie vereisten is voldaan: Is de domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemmend? Ontbreekt bij de inbreukmaker een recht of legitiem belang om die domeinnaam te gebruiken? Is de domeinnaam te kwader trouw? De procedure duurt doorgaans twee tot drie maanden, gaat volledig digitaal, dus zonder zitting, en het vonnis heeft volledige rechtskracht.

Heeft u een vraag over een handelsnaam of domeinnaam? Bel of email ons, we bespreken het graag.