Octrooirecht

Het octrooirecht is ontwikkeld om de wereldwijde technische ontwikkeling vooruit te helpen. Een octrooi of patent biedt een exclusief recht op een nieuwe uitvinding en geeft de octrooihouder de bevoegdheid anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen, te vervaardigen of te verkopen.

Vatbaar voor een octrooirecht is iets wat nieuw is, op uitvinderwerkzaamheid berust en industrieel toepasbaar is. Het kan gaan om een inventief voortbrengsel of inventieve werkwijze. Niet vatbaar voor een octrooi zijn ontdekkingen, theorie├źn, uitvindingen in strijd met openbare of goede zeden, esthetische vorming, het menselijk lichaam, planten en dieren.

Een octrooi moet worden aangevraagd bij het Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau. Een verleende octrooi bij het Octrooicentrum Nederland geldt alleen in Nederland, terwijl een octrooi die is verleend door het Europees Octrooibureau in (bijna) alle lidstaten werking heeft. Bij een aanvraag wordt de uitvinding onderzocht en inhoudelijk getoetst aan de vereisten. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de aanvrager van het octrooi rechthebbende op het octrooi. De duur van het octrooirecht is twintig jaar vanaf de aanvraag en moet jaarlijks worden verlengd.