Procesrecht – Hoger beroep

application-form

 

Hoger beroep

Bij hoger beroep van een vonnis, beschikking of andere uitspraak, is het ten eerste van groot belang de termijn in de gaten te houden. Voor elk hoger beroep is een maximum termijn waarbinnen een schrijftelijke aankondiging van hoger beroep gedaan moet zijn. Bij een vonnis on kort geding is dat vier weken na vonnis. In de meeste andere gallen bedraagt de termijn drie maanden.

Daarnaast moet gekeken worden wat de kansen zijn in hoger beroep. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de kans op beter resultaat enerzijds, en de kosten en tijdsinvestering van alle betrokkenen anderszijds. De advocaat kan de juridische haalbaarheid beoordelen. De client zal zelf moeten beslissen of hij het waard vindt nogmaals een juridische strijd te voeren en kosten te maken.

Het hoger beroep, ook wel appel genaamd, heeft devolutieve werking. Dat betekent dat de appelrechter na gegrondbevinding van de grief tegen de oorspronkelijke beslissing, opnieuw alle stellingen moet bekijken en beoordelen.

Het hoger beroep wordt ingesteld door een dagvaarding. Er worden strenge eisen gesteld aan de formulering van het exploot. De dagvaarding kan worden uitgebracht aan de advocaat of deurwaarder die in eerste aanleg voor de wederpartij optrad. De appellant is vrij in het bepalen van de roldatum, zodat ook een lange termijn kan worden gekozen. Dit kan soms goed zijn als er nog schikkingsonderhandelingen moeten plaatsvinden.

Na het hoger beroep bij het Hof staat nog cassatie open bij de Hoge Raad.

Heeft u een vonnis of beschikking en overweegt u hoger beroep? Stuur ons het vonnis en een korte toelichting. Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw kansen in hoger beroep.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers