Procesrecht – Verzoekschrift

application-form

 

Verzoekschrift

De verzoekschriftprocedure is naast de dagvaardingsprocedure een veel voorkomende procedure. De wet geeft voor diverse onderwerpen de mogelijkheid om via een verzoekschrift zich tot de rechter te wenden. Voorbeelden zijn de ontbinding van een arbeidsovereenkomst, de splitsing in appartementsrechten van een gebouw, een inbreuk op een handelsnaam, de verdeling van een gemeenschap, arbitrage etc.

In veel gevallen zal de advocaat het verzoekschrift opstellen. De advocaat onderzoekt eerst welke procedure nodig is, welke rechter in aanmerking komt, en welke kosten de procedure met zich meebrengt.

Op het verzoekschrift volgt vaak een verweerschrift, waarin de andere partij zijn verhaal doet. Na indiening van het verweerschrift zal de rechter een zittingsdatum kunnen bepalen, waar de mondelinge behandeling plaatsvindt. Soms zal de rechter uitspraak kunnen doen zonder een mondelinge behandeling.

De uitspraak van de rechter heet de beschikking. Tegen deze beschikking kunnen partijen hoger beroep instellen. Doorgaans dient dit binnen drie maanden te geschieden. Na het hoger beroep staat nog beroep in cassatie open.

Heeft u een verzoekschrift ontvangen? Wij beoordelen deze gratis en vrijblijvend op juridische haalbaarheid. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers