Een restaurant in Velsen bedient zich van de naam Sea You. Met uitzicht op zee, dus de naam is een speelse verwijzing. Een hotel in Noordwijk noemt zich vervolgens ook Sea You. Reden voor het restaurant om een advocaat in te schakelen, en het hotel Sea You te sommeren de inbreukmakende naam te wijzigen.

De eigenaar van het restaurant had ‘Sea You’ ook als woordmerk ingeschreven voor onder andere de categorie restaurant en café. De eigenaar had alleen vergeten de inschrijving tijdig te verlengen, dus die was ten tijde van het geschil al drie jaar vervallen. In 2017 heeft de hoteleigenaar het merk Sea You Hotel Noordwijk ingeschreven voor de categorie hotels.

De rechtbank Den Haag moest er een oordeel over geven. Die vond dat er toch wel een verschil was in de aard van iedere onderneming en dus ook de doelgroep: ‘Gelet op de uiteenlopende aard van de diensten die eiseresen gedaagden aanbieden, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren. Een potentiële klant die op zoek is naar eenrestaurantaan de Noordzeekust, zal niet terechtkomen bij het hotel van gedaagden, en als een potentiële klant een hotel aan de Noordzeekustzoekt, zal deze niet uitkomen bij hetrestaurantvan eiseres. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat hetrestaurantvan eiseres, anders dan het hotel van gedaagden, vooral op de lokale omgeving gericht is, in die zin dat bezoekers de keuze voor hetrestaurantzullen maken als zij zich in (de directe omgeving) van Velsen-Noord bevinden.’ Overigens had het hotel geen restaurant, dus ook daarmee is geen overlap te zien.

Kortom, geen gevaar voor verwarring. De eis op grond van de Handelsnaamwet wordt afgewezen. Dan rest nog de vraag of er toch van een merkinbreuk sprake kan zijn. Omdat de restauranteigenaar zijn merkdepot had laten verlopen, ging het hier om de vraag of de hoteleigenaar een merkdepot te kwader trouw had verricht. Volgens de eiser had het hotel het merk ingeschreven terwijl hij wist of moest weten dat dit eigenlijk aan het restaurant toebehoorde. Daar ging de rechter niet in mee. Uit niets blijkt dat van opzet of kwade trouw sprake is. De laatste troef van de advocaat van de hoteleigenaar staat dan nog open: Artikel 6:162 BWbiedt aan de gebruiker van een ouderehandelsnaamaanvullende bescherming tegen het gebruik van eenjonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Zou de vordering daarop dan nog kunnen worden toegewezen? Nee, de rechter sluit aan bij zijn beslissing dat beide namen naast elkaar kunnen bestaan voor zowel een hotel als een restaurant.

Alle vorderingen worden afgewezen, en de restauranthouder moet ook de proceskosten van de hoteleigenaar betalen van maar liefst € 18.000,-.

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.