Koper heeft op 18 januari 2018 van een professionele handelaar een auto (Opel Ampera-e) gekocht voor € 49.998,-. De auto is op 30 juli 2018 aan koper geleverd. Koper is in augustus 2018 met de auto naar Kroatië geweest, met de jaarwisseling 2018/2019 op wintersport naar Frankrijk en in de zomer van 2019 naar het Zwarte Woud.

Anderhalf jaar na aflevering klaagt koper over de auto. Koper stelt dat de auto die hij van de verkoper heeft gekocht niet voldoet aan de verwachtingen die hij daarvan mocht hebben.

Koper schrijft op 16 januari 2020 in een e-mail aan verkoper:

“Hierbij zend ik u een afbeelding (d.d. 15 januari 2020) van de display van mijn Opel Ampera-e (Business Edition) met de melding dat mijn actieradius gemiddeld 226 kilometer is. Zo’n anderhalf jaar en 34500 kilometer aan laadpaal ergernissen verder, doet zich een veel grotere ergernis met betrekking tot mijn Opel voor, en wel de actieradius. Wij hebben specifiek voor de Opel Ampera-e gekozen in verband met de gepretendeerde actieradius van oorspronkelijk 520 kilometer, thans 423 kilometer (WLTP).

Indien wij hadden geweten dat de actieradius minder dan 300 kilometer zou hebben bedragen, hadden wij zeker naar voordeliger alternatieven gekeken. Een uiterst kwalijke ervaring met mijn Opel Speedster welke door Opel reeds na een paar jaar productie met

€ 10.000 (zo’n 20%) in prijs werd verlaagd (daardoor de waarde van mijn Opel desastreus daalde) staat mij nog zeer helder voor de geest.

Na een tweetal recente autoritten naar Nijmegen en naar Antwerpen en terug (beide zo’n 115 kilometer) waarbij ik mij overal aan de maximum snelheid heb gehouden (zo’n 4 kilometer per uur onder de toegestane maximum snelheid) hield ik thuis gekomen ongeveer 30 kilometer over. Dat betekent dat de actieradius van onze Opel thans niet meer dan zo’n 260 kilometer bedraagt.

(…)

Zoals u zult begrijpen, voldoet de Ampera-e redelijkerwijze niet aan de verwachtingen die wij daaraan, gezien de nadrukkelijke vermelding van de specificaties, mochten stellen. Een actieradius die meer dan 35% lager ligt dan de aangegeven waarden, is geen te verwaarlozen afwijking. Kennelijk zijn wij niet de enige die een dergelijke mening is toegedaan, gezien de recente door Opel toegepaste prijsdaling van (wederom) zo’n 20%.”

De kantonrechter oordeelt als volgt:

non-conformiteit

Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Aldus de leden 1 en 2 van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW).

In de verkoopfolder, althans op de foto die koper in zijn e-mail aan verkoper van 16 januari 2020 heeft geplakt, staat dat de actieradius van de accu 520 kilometer is. Verkoper betwist ook niet dat deze actieradius destijds naar buiten is gebracht. De actieradius blijkt in de praktijk echter veel minder, in het geval van koper, ongeveer 300 kilometer te zijn. Ook dat betwist verkoper niet. Ze voert aan dat de testen waarbij de actieradius gemeten wordt onder extreem gunstige omstandigheden plaatsvinden (met 80 kilometer per uur rijdend op een vlak wegdek, met ingeklapte spiegels et cetera).

klachtplicht

Volgens de rechter kan de vraag of er sprake is van non-conformiteit echter in het midden blijven, aangezien de rechter van mening is dat de koper ingevolge 7:23 lid 1 te laat heeft geklaagd.

De kantonrechter kan er niet omheen dat anderhalf jaar wachten met het kenbaar maken van de problemen, in strijd is met de klachtplicht van artikel 7:23 lid 1 BW. Koper gaf tijdens de mondelinge behandeling van de zaak aan dat hij dit zelf ook beseft. Hij verklaarde met klagen gewacht te hebben tot hij dacht ‘dit kan echt niet’. Op zichzelf wellicht begrijpelijk, maar wachten tot iets echt niet meer gaat, is iets anders dan de klachten ‘binnen bekwame tijd na ontdekking’ melden, zoals artikel 7:23 lid 1 BW voorschrijft.

Koper heeft dus niet voldaan aan zijn klachtplicht. Hem komt daarom geen beroep (meer) toe op non-conformiteit (nogmaals: in het midden kan blijven of daar daadwerkelijk sprake van is). De vordering van koper wordt daarom afgewezen.

Tip: wacht niet te lang met klagen. Anders verspeelt u mogelijk uw rechten!

Heeft u een soortgelijk verhaal? Of vragen naar aanleiding van dit artikel? We horen het graag via info@advocatenvanoranje.nl of via 020 – 210 9009.

Jennifer de Graaff

Jennifer de Graaff

Jurist

Jennifer de Graaff studeerde in Amsterdam en Groningen en is sinds 2013 jurist. Zij heeft ruime ervaring met civiel- en arbeidsrecht. Jennifer heeft eerder gewerkt als griffier bij Rechtbank Midden-Nederland en bij diverse advocatenkantoren. Jennifer kenmerkt zich door enthousiasme voor het recht en voor de mensen op wie het recht betrekking heeft. In haar vrije tijd is Jennifer graag met familie en vrienden en houdt zij ervan om te reizen.