Een medewerkster van een restaurant in Amsterdam besloot op straat potentiële klanten aan te spreken en uit te nodigen om in het restaurant te dineren. De toezichthouder van de gemeente Amsterdam had de dame in de smiezen, oordeelde dat zij in strijd met de Amsterdamse regelgeving aan het ‘proppen’ was, waarop de gemeente de restauranteigenaar een handhavingsbesluit oplegde. Het besluit luidde dat bij een volgende constatering van het ‘proppen’ de restauranteigenaar een dwangsom van €2.500 moet betalen en bij elke daaropvolgende overtreding werd dit bedrag verhoogd tot uiteindelijk een bedrag van €15.000,-.

Bezwaar en beroep
De restauranthouder was het er niet mee eens, ging tegen het besluit in bezwaar en daarna in beroep, waardoor de rechtbank Amsterdam zich over de zaak mocht buigen. De advocaat van de restaurantondernemer voerde tijdens de rechtszaak aan dat er geen sprake was van een overtreding van de wettelijke bepaling in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Amsterdam. Er was volgens de advocaat niet voldaan aan de omschrijving van artikel 2.50, eerste lid, van de APV, omdat de werkneemster niet tegen betaling klanten op straat aan het werven was en ook beargumenteerde de advocaat dat de medewerkster niet handelde in opdracht van de horecaeigenaar.

Strijd met APV
De rechtbank Amsterdam oordeelde daarentegen dat er wel sprake was van een overtreding omdat de door de medewerkster geworven klanten moesten betalen voor de horecadiensten van het restaurant en dit te kwalificeren is als een commerciële activiteit, zoals is bedoeld was in APV met de omschrijving dat niet tegen betaling klanten op straat geworven mogen worden. De rechtbank oordeelde ook dat de restauranteigenaar terecht als overtreder is aangemerkt omdat het handelen van de medewerkster in zijn machtssfeer lag en hij tekortgeschoten is in voorkomen dat de medewerkster is gaan proppen, dan wel tekortgeschoten om de overtreding te beëindigen. Volgens de rechtbank had de restauranteigenaar zijn medewerkster een dergelijke instructie moeten geven om ervoor te zorgen dat de regelgeving in de gemeente wordt nageleefd.

Op een unieke en enthousiaste wijze klanten werven is ook in de horeca een must, maar u dient daarbij ook de geldende regelgeving in acht te houden. Twijfelt u of de nieuwe promotieactie voor uw horecabedrijf mag volgens wet- en regelgeving, neem gerust contact met mij op!

ERROL OPERING

ERROL OPERING

Advocaat

Errol Opering is een betrokken en doelgerichte advocaat. Hij hanteert een no-nonsense aanpak. Hij adviseert, onderhandelt en procedeert voor (horeca)ondernemers en particulieren in uiteenlopende zaken