Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat een beroep op non-conformiteit dan wel dwaling niet slaagt, omdat de koper willens en wetens het risico heeft aanvaard. De onderzoeksplicht van een consument bij aankoop schade auto reikt verder dan alleen het maken van een proefrit.

De koper, zijnde een consument, kocht een tweedehands auto van het merk BWM bij een autohandelaar. De verkoper handelt in schade auto’s en had op de website www.schadeautos.nl de auto aangeboden. De koper had op het terrein van de autohandelaar een proefrit gemaakt. Op het dashboard brandde een of meerdere lampjes en de auto had zichtbare schade.  Op de boardcomputer van de auto stond de volgende melding:

“Aandrijving, Beheerst voortrijden, Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar. Door uw service Partner laten nakijken.”

Diezelfde dag hebben koper en verkoper de auto op de trailer geladen en de auto bij een BMW-dealer laten uitlezen. Er kwamen drie foutmeldingen naar boven. Nadere onderzoek door de BMW-dealer werd door de koper afgewezen.

Koper heeft de auto gekocht. Verkoper heeft nog aangeboden iemand te zoeken die de auto op de trailer naar de woonplaats van koper kon brengen. Koper heeft hier geen gebruik van gemaakt. Verkoper heeft er in dit verband goed aangedaan om het volgende op de verkoopfactuur te melden:

“MAN RIJD OP EIGEN RISICO NAAR HUIS
GEEN ENKELE GARANTIE OP DE AUTO”.

 Toen koper eenmaal thuis was kwam er rook onder de motorkap vandaan. Koper heeft de auto wederom laten onderzoeken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het gebrek ernstiger was dan koper had gedacht. Wat bleek; de laatste, zesde, cilinder van de auto was stuk en had geen compressie. De reparatiekosten zouden circa € 4.500,- bedragen. Naar aanleiding hiervan had de koper de verkoper de kans gegeven om de reparatiekosten te vergoeden.

De verkoper kon zich niet in het verzoek van de koper vinden en heeft het verzoek dan ook afgewezen. Volgens de koper bezat de auto de eigenschappen die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het betrof een schade auto en werd te koop aangeboden via een schade auto website. Verder is koper op eigen risico naar huis gereden. Daarnaast is er geen garantie gegeven op de auto. De koper liet het er echter niet bij zitten en heeft de overeenkomst schriftelijk ontbonden.

Oordeel kantonrechter

Op grond van de wet is een verkoper verplicht om een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoord. Daarnaast mag een koper verwachten dat het gekochte de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Een gebrek levert geen non-conformiteit op als de koper op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst hiermee bekend was dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Het gaat dus om het gerechtvaardigd verwachtingspatroon van de koper.

Wat gerechtvaardigd is moet worden vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Verder wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

In het onderhavige geval is de kantonrechter van oordeel dat er geen sprake is van non-conformiteit, in de zin van artikel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Koper heeft volgens de rechter willens en wetens het risico aanvaard dat de auto een gebrek met aanzienlijke kosten had. De rechter neemt hierbij de volgende overwegingen mee in zijn oordeel. Volgens de kantonrechter mochten de verwachtingen van de koper niet hoog zijn. Dit omdat koper wist dat het een schade auto was en  dat er mogelijk problemen waren met de motor. Daarnaast is de auto voor de aankoop met een trailer naar de BMW-dealer getransporteerd voor onderzoek. Verder heeft koper na het onderzoek, waarbij drie foutmeldingen waren geconstateerd, verdere onderzoek afgewezen. Ook het aangeboden vervoer voor de auto heeft koper afgewezen en is op de koopovereenkomst bijgeschreven: “MAN RIJDT OP EIGEN RISICO NAAR HUIS”. Volgens de rechter stopte de onderzoeksplicht van de koper niet bij het maken van een proefrit, temeer vanwege alle waarschuwingen. De gevolgen kunnen in dit verband dan ook niet op de verkoper worden afgewenteld, aldus de kantonrechter.

Een beroep op dwaling slaagt eveneens niet, omdat koper een gewaarschuwd mens was. Ook hier geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 10 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6374.

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.