Via Marktplaats koopt een particulier een auto van een andere particulier. Is er sprake van garantie, non-conformiteit of dwaling? Het betreft een Volkswagen High Up van 5 jaar oud, volgens de verkoper met een kilometerstand van 55.480 km. Maar na de koop komt de koper er na onderzoek van de historie achter dat de kilometerteller is teruggedraaid: de werkelijke kilometerstand was een jaar voor de koop al 99.885! De koper dagvaardt de verkoper voor de kantonrechter Rotterdam. De koper vordert ontbinding van de koopovereenkomst op grond van non-conformiteit omdat de kilometerstand op de kilometerteller bij de koop niet overeenkomt met de werkelijke kilometerstand. De kilometerstand is een essentiële eigenschap van een tweedehands auto, aldus eiser. Op grond van de inhoud van de advertentie en hetgeen hij bij de bezichtiging heeft waargenomen mocht eiser verwachten dat de kilometerstand 55.480 km bedroeg. Er was geen aanleiding om aan de juistheid daarvan te twijfelen. Subsidiair beroept eiser zich op dwaling en vordert hij vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van de koopsom. Eiser heeft gedwaald over de kilometerstand. Dat is te wijten aan gedaagde die heeft meegedeeld dat de kilometerstand 55.480 km bedroeg. De boosheid bij de koper is zeer begrijpelijk. Maar de verkoper beweert niets te weten van een teruggedraaide kilometerstand, en heeft bij verkoop duidelijk gezegd niets van de autohistorie te weten. De kantonrechter begint met vast te stellen dat het vaste jurisprudentie is dat de kilometerstand van een tweedehands auto in beginsel van doorslaggevend belang is voor de koper van een tweedehands auto en dat bij een – aanmerkelijke – afwijking daarvan de geleverde auto niet beantwoordt aan de overeenkomst. Hetgeen de koper mag verwachten wordt beheerst door de vraag in hoeverre de verkoper een mededelingsplicht heeft en de koper een onderzoeksplicht. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De koopovereenkomst is in deze zaak gesloten tussen twee particulieren. In deze verhouding rust er op de koper een verzwaarde onderzoeksplicht. De rechter laat meewegen dat de auto, die circa vijf jaar oud was, geïmporteerd was uit Duitsland en dat eiser dat ook wist ten tijde van de koop. Het terugdraaien van kilometerstanden is een vaak voorkomend verschijnsel in de autohandel, en koper had daarom extra alert moeten zijn. De koper heeft niet gevraagd naar onderhoudsboekjes, die er ook niet bleken te zijn. Pas na de koop is de koper bij de Volkswagen dealer verder gaan informeren. Dat had de koper dus voor de koop moeten doen, aldus de rechter. De vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst wordt afgewezen. Het subsidiaire beroep op dwaling betreft een beroep op wederzijdse dwaling als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onderdeel c BW. Bij wederzijdse dwaling is geen sprake van schuld van de verkoper. Dit betekent dat er hogere eisen moeten worden gesteld aan de onderzoeksplicht van de koper. Ook op deze grond komt de rechter tot het oordeel dat het risico bij de koper ligt. Alle vorderingen worden afgewezen. Het is zuur voor de koper, maar bij een verkoop tussen particulieren is er geen ‘wettelijke garantie’ zoals deze bij verkoop tussen een bedrijf en een particulier geldt. En als je niet kan aantonen dat de verkoper wist van een gebrek zoals een gewijzigde kilometerstand, dan heb je een zware onderzoeksplicht: voordat je de koop doet moet je nader onderzoek gedaan hebben, anders heb je na de koop geen poot om op te staan. (ECLI:NL:RBROT:2018:3683) Ook een auto gekocht en achteraf blijken er problemen? Neem contact met mij op, ik hoor graag uw verhaal. mr Carel Erasmus Advocaat

Zie ook onze nieuwe pagina over Auto recht op https://www.advocatenvanoranje.nl/expertises/autorecht

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.