Het beslag leggen op auto’s wordt voor schuldeisers en deurwaarders een stuk makkelijker. Het beslag- en executierecht van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), de Faillisementswet en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek is zeer recent, in drie fases, herzien met de Wet tot herziening beslag- en executierecht. Een groot aantal artikelen, voornamelijk uit het Rv, zijn gewijzigd. Met deze herziening wordt onder andere plaatsgemaakt voor mogelijkheden tot het leggen van digitaal beslag. Dit maakt het, onder andere voor het in beslag nemen van auto’s, gemakkelijker voor deurwaarders om het beslag door te voeren.

Eerste fase
De herziening heeft er in de eerste fase toe geleid dat vanaf 1 oktober 2020 geen beslag meer mag worden gelegd op roerende zaken als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen (artikel 435 Rv). Voorheen werd de lijst uit 1838 van roerende zaken waar geen beslag op mocht worden gelegd gebruikt. Het was toen wel toegestaan om, ongeacht het bestaansminimum van natuurlijke personen, beslag te leggen. Dit bleek te veel druk op bepaalde schuldenaars te hebben, terwijl deze niet konden betalen. Derhalve wordt tegengegaan dat mensen die te maken krijgen met een beslag, onder het bestaansminimum terechtkomen, zoals nu gesteld in artikel 441 lid 3 Rv.

Tweede fase
Daarnaast is in de tweede fase de beslagvrij bedrag ingevoerd, waarbij een deel van de inbeslaggenomen bankrekening vrijgehouden wordt, waar de schuldenaar van kan leven.

Derde fase
Vanaf 1 april 2021, de derde en laatste fase, kan er digitaal administratief beslag worden gelegd op motorrijtuigen en aanhangers. Hierdoor hoeft de auto niet meer fysiek door een deurwaarder te worden gezien, ook wel ‘zichtbeslag’ genoemd, maar kan een digitaal proces-verbaal op worden gemaakt en kan het nummerbord gewoon in het systeem van het RDW worden geblokkeerd. Dit laatste wordt een bureaubeslag genoemd, omdat de deurwaarder het vanaf zijn bureau kan doen en het voertuig niet hoeft te zien. Dit betekent overigens niet dat het zichtbeslag voor motorrijtuigen verdwijnt, enkel dat het bureaubeslag wordt toegevoegd. Een deurwaarder kan zelf kiezen.

In het kentekenregister van de RDW staan enkel Nederlandse kentekens. De deurwaarder kan vanaf 1 april 2021 digitaal beslag leggen op Nederlandse kentekens, ook als het voertuig in het buitenland rijdt. Voor motorrijtuigen met een buitenlands kenteken is digitaal beslag leggen helaas niet mogelijk. Daarvoor blijft vereist dat de deurwaarder het motorrijtuig ter plekke aantreft.

Door het ‘bureaubeslag’ kan het voertuig niet meer zonder toestemming van de deurwaarder worden verkocht. Daarnaast leidt de inschrijving van het beslag sinds de wetswijziging tot een tenaamstellingsblokkade. Hierdoor is het niet meer mogelijk voor de schuldenaar om zijn auto, na een beslag, snel over te schrijven op een andere naam. Dit maakt het leggen van beslag sneller en goedkoper. Tevens wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen. De koper kan nu zelf namelijk opzoeken of er een beslag op de auto ligt.

Heeft u een vraag over het beslag leggen? Bel of mail met advocaat Carel Erasmus

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.