Opzeggen van (duur)overeenkomsten kan niet altijd

Wie is gebonden aan een overeenkomst, wil daar misschien ooit weer eens van af. Soms is dat makkelijk te bepalen: in de overeenkomst staat vaak wel een opzegtermijn, of omstandigheden waaronder de overeenkomst opgezegd mag worden of automatisch eindigt. Maar er zijn...

De AVG, wat moet ik ermee?!

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een privacywet, waarin regels zijn geformuleerd over de manier waarop ondernemers/instellingen binnen de Europese Unie (EU) met persoonsgegevens om moeten gaan. In de hele...

Geschillen tussen aandeelhouders: wat kan er mis gaan?

Een geschil tussen aandeelhouders heeft niet alleen impact op de verhouding tussen de aandeelhouders, maar kan ook grote schade toebrengen aan de BV of NV. In het ergste geval kan de onderneming onbestuurbaar worden of is een faillissement onafwendbaar. Het is daarom...