Het was de stilte voor de storm, maar daar zijn ze: de grote ontslagrondes, reorganisaties, inkrimpingen, de ‘helaas zijn we financieel zwaar getroffen door de Covid-19 crisis…’ brieven aan werknemers. Wat doe je als je zo’n brief krijgt? Welke rechten heb je dan nog?

Nu de tweede corona golf over ons land en de rest van de wereld raast is het moment voor veel bedrijven aangebroken om nog meer te snijden in kosten en pijnlijke – maar vaak noodzakelijke – besluiten te nemen, in de hoop te overleven. En dat houdt helaas maar al te vaak in dat zij personeel moeten laten gaan.

En voor je het weet is daar dan de gevreesde personeelsbijeenkomst, wellicht digitaal via Zoom, of in de bedrijfskantine op 1,5 meter afstand. Of misschien komt de boodschap van de leidinggevende die iedere werknemer persoonlijk belt om uitleg te geven. Wat daarop volgt is de Brief. De ‘het spijt ons te moeten meedelen dat…’ brief, waarin u te horen krijgt dat uw bedrijf werknemers gaat ontslaan en dat u een van die werknemers bent. Kort en goed, het bedrijf waar u werkt moet reorganiseren en voor is er geen plek meer. Wat nu?

Ontslag via het UWV of met wederzijds goedvinden?
Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen (het gaat financieel slecht met het bedrijf en ze moeten reorganiseren), kan een werkgever kiezen voor verschillende ontslagroutes.

Hij kan bijvoorbeeld:
❏ een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om u te mogen ontslaan
❏ of u een beëindigingsovereenkomst (of vaststellingsovereenkomst) aanbieden

Ontslagvergunning UWV
In de brief die u van de werkgever heeft ontvangen, zal staan op welke manier hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Wat vaak gebeurt is dat de werkgever alvast de procedure opstart bij het UWV en dan gelijktijdig met u in overleg gaat over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst via een overeenkomst. Dit kan voor een werkgever voordelig zijn, omdat hij zich dan niet hoeft te houden aan regels zoals het afspiegelingsbeginsel (de ontslagvolgorde). Voor u kan het ook voordelig zijn, omdat je dan meer ruimte hebt om in overleg te gaan over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Voorwaarden zoals de hoogte van een beëindigingsvergoeding of eventuele (her)scholingskosten. Mocht uw werkgever alleen kiezen voor het ontslag via het UWV, dan krijgt u van het UWV de vraag of u het eens bent met dit ontslag of dat u daar bezwaren tegen hebt. Goed om te weten is dat via een procedure bij het UWV alle ontslagregels netjes gevolgd moeten worden, inclusief de opzegtermijn en het uitbetalen van een beëindigingsvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd).

Beëindigen arbeidsovereenkomst via een overeenkomst
Deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat dus door middel van een overeenkomst, die zowel de werkgever als de werknemer ondertekenen. Om na deze beëindiging eventueel in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, is echter van groot belang dat de juiste bepalingen in deze overeenkomst staan. Als dat niet zo is kan het UWV besluiten dat u verwijtbaar werkloos bent geworden en komt mogelijk uw WW-uitkering in gevaar. Van belang is bijvoorbeeld dat in deze overeenkomst staat dat u niet ontslagen wordt vanwege een dringende reden. Een dringende reden kan zijn dat u ongeschikt bent voor het werk. Opletten dus!

En dan is daar die brief..
Van groot naar klein, van KLM tot de winkel om de hoek, bijna alle bedrijven voelen de druk toenemen om rigoureus het mes te zetten in de kosten en weinig kosten zijn zo hoog als personeelskosten. Als u ook geconfronteerd wordt met een dergelijk ontslag, weet dan dat de werkgever u altijd gelegenheid moet bieden om juridisch advies te zoeken. Zeker bij een beëindiging met een overeenkomst, is het altijd goed om deze eerst juridisch te laten checken. Heeft u ook zo’n brief gekregen, of heeft u vragen over uw rechten bij ontslag, neem gerust contact met mij op!

mr Karin Vaalburg
Advocaat

KARIN VAALBURG

KARIN VAALBURG

Advocaat

Karin Vaalburg is advocaat en voormalig beroepsofficier bij de Landmacht. Zij adviseert en procedeert met name op het gebied van (militair)ambtenarenrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht en bestuurlijke handhaving. Daarbij adviseert zij zowel werkgevers als werknemers, MKB en (decentrale) overheden.