Per 1 november 2020 is de Mediawet gewijzigd. Dit vond men nodig omdat de scheidslijn tussen de traditionele televisie-diensten en de on-demand diensten zoals Netflix, maar ook platforms zoals Youtube, steeds meer is vervaagd. Onder andere de sluikreclame wil men aanpakken. Wat betekent dit voor makers van video’s en films?

Productplaatsing en reclame
Makers van video’s op bijvoorbeeld Youtube, maar ook de beheerder van het platform zelf, krijgen flink wat verplichtingen. Zodra de video een reclameboodschap, productplaatsing of sponsoring kent, moet dit vermeld worden. Als een vlogger een product in beeld brengt, dan moet aan het begin en aan het eind van de video en tijdens de ‘reclame’ worden aangegeven dat de video reclame bevat. En in video’s voor kinderen onder de 12 jaar mogen zelfs helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen.

Kosten
Ook krijgen de aanbieders te maken met extra kosten: elk jaar moeten ze € 220,- aan toezichtkosten betalen aan het Commissariaat voor de Media. En ze moeten zichzelf laten beoordelen door Kijkwijzer, voor € 400,- per jaar. Of de incidentele vlogger hieraan ook gebonden is valt nog te bezien. Maar de personen of bedrijven die met regelmaat video’s plaatsen, moeten zich zeker aan de nieuwe regels gaan houden.

Het Commissariaat voor de Media heeft veel informatie op haar website staan. Daarnaast heeft de Reclame Code Commissie al vele jaren een stem, ook in videodiensten.

Zoals zo vaak zal de toekomst uitwijzen hoe de regels worden toegepast. En zoals zo vaak lijken de regels hier en daar door te schieten. Zo moeten videodiensten voor personen met een handicap maatregelen treffen om de toegankelijkheid van de video’s verder te ontwikkelen. Daarvan moet dan weer jaarlijks aan het Commissariaat verslag worden gedaan. Ik vraag me af hoe dat er dan uit komt te zien.

Behalve deze nieuwe regels zijn er natuurlijk ook de regels uit o.a. de Auteurswet van toepassing. Werkt u met video’s en heeft u vragen over de regels? Bel of mail Carel Erasmus.

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.