En weer is er een verplichting bij voor ondernemers. Sinds september 2020 is het UBO-register ingevoerd. Het volgt allemaal uit de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Men wil misbruik van rechtspersonen en personenvennootschappen harder aanpakken. Maar de gewone ondernemer wordt weer met verplichtingen opgezadeld.

Wwft

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zo’n 1,5 miljoen organisaties in Nederland om hun UBO in te schrijven in het UBO-register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Het zijn de natuurlijke personen die gelden uit de onderneming ontvangt of die bepaalt waar de gelden naar toe gaan. De wetgever wil het anonimiseren van vermogen tegengaan. Daarom wil men dat centrale personen zich niet meer moeten kunnen verschuilen achter een ‘juridisch omhulsel’, maar kenbaar moeten zijn. Simpel gezegd: als Henk beslist over het geld, dan moet Henk in het UBO-register staan. Zo kan iedereen direct zien wie over het geld gaat.

UBO-register

Wie de UBO’s van jouw organisatie zijn bepaal je als organisatie zelf. De Kamers van Koophandel zijn aangewezen op het register te beheren.

De volgende organisaties zijn  verplicht om hun UBO(s) in te schrijven bij de Kamer van Koophandel:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

 

Niet verplicht zijn:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)
 • Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’)

 

ZZP-er en UBOplicht

Ben je als ZZP-er een eenmanszaak, dan hoef je je geen zorgen te maken, je hebt geen inschrijfverplichtingen voor het UBO-register. Maar is je rechtsvorm een BV, een maatschap of een VOF (Vennootschap onder Firma), dan heb je dus wel een verplichting.

 

Advocatenkantoor en UBO-plicht

Ook advocaten zijn aan de beurt. Zo hebben zij, net als accountants en notarissen, een terugmeldplicht voor Wwft-instellingen: bij constatering van een verschil tussen de gegevens die bekend zijn bij de Wwft-instelling en de gegevens uit het UBO-register, moet melding worden gedaan aan de Kamer van Koophandel.

 

Iedere onderneming die zich nu gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel, zal direct zijn UBO moeten opgeven als dat voor de gekozen rechtsvorm verplicht is. Bestaande rechtspersonen en ondernemingen hebben tot maart 2022 de tijd om hun UBO’s in het UBO-register te registreren.

 

De website van de Kamer van Koophandel geeft meer informatie. Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten, neem dan contact op met advocaat Carel Erasmus.

 

 

 

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.