Wat voor de een één opluchting kan zijn, kan voor de ander een donderslag bij heldere hemel zijn. In beide situaties is het onder andere belangrijk om uw financiële positie veilig te stellen. Wat u kunt doen, leest u in onderstaande blog.

Tijdens ziekte is het advies vrijwel altijd om niet met een voorstel tot beëindiging van het dienstverband in te stemmen. Wanneer dan wel? Wanneer er bijvoorbeeld een verschil van inzicht tussen partijen is ontstaan of er is bijvoorbeeld sprake van bedrijfseconomische redenen. Indien er een andere reden voor de beëindiging van het dienstverband in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan is het raadzaam dat u een expert op het gebied van arbeidsrecht naar de vaststellingsovereenkomst laat kijken.

Waar dient u onder andere op te letten?

U dient tijdens de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst niet ziek te zijn. Dit omdat het UWV  de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte mogelijk als een benadelingshandeling ziet, waardoor u vermoedelijk geen Werkloosheidsuitkering (hierna: ‘WW-uitkering’) zult krijgen. Er is sprake van een benadelingshandeling wanneer een zieke werknemer binnen 2 jaar ziekte meewerkt aan zijn eigen ontslag. Een werkgever heeft immers in beginsel een loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer.  Verder geldt er in beginsel een opzegverbod tijdens ziekte.

Verder moet u er rekening mee houden dat u genoeg WW-rechten heeft opgebouwd om überhaupt een WW-uitkering te kunnen krijgen. Dit kunt u bekijken op de website van het UWV.

Het initiatief voor de beëindiging van het dienstverband dient bij de werkgever te liggen, hetgeen betekent dat uw werkgever met het idee kwam om het dienstverband via wederzijds goedvinden te beëindigen. Daarnaast dient er in de vaststellingsovereenkomst opgenomen te worden dat u geen verwijt valt te maken en dat er geen sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW.

Daarnaast dient er een (fictieve) opzegtermijn in acht genomen te worden. Dit omdat u anders na het einde van uw dienstverband niet uitsluitend uw Werkloosheidsuitkering zult ontvangen. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van hoelang u in dienst bent en / of er een cao van toepassing is.

Verder kan er onderhandeld worden over een beëindigingsvergoeding, het relatie-en concurrentiebeding, een positief getuigschrift, het inleveren van de bedrijfseigendommen (laptop, telefoon enz.), vrijstelling van werk met behoud van loon, het laten uitbetalen van de verlofdagen enzovoorts.

Graag kijken wij nog even met u mee voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent. Kom vrijblijvend in contact met een van onze advocaten of juristen.

Jennifer de Graaff

Jennifer de Graaff

Jurist

Jennifer de Graaff studeerde in Amsterdam en Groningen en is sinds 2013 jurist. Zij heeft ruime ervaring met civiel- en arbeidsrecht. Jennifer heeft eerder gewerkt als griffier bij Rechtbank Midden-Nederland en bij diverse advocatenkantoren. Jennifer kenmerkt zich door enthousiasme voor het recht en voor de mensen op wie het recht betrekking heeft. In haar vrije tijd is Jennifer graag met familie en vrienden en houdt zij ervan om te reizen.