Er komt een nieuwe rechtsvorm aan binnen Europa. Het gaat nog een tijdje duren, maar de basis is gelegd, via de nationale wetgevingen zal de SUP binnen enkele jaren haar intrede doen. Hoewel het aan de vroege kant is, geef ik hieronder alvast antwoord op de belangrijkste vragen die ondernemers over de SUP zullen gaan stellen.

Wat is een SUP?
De SUP (Societas Unius Personae) is een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en lijkt het meest op de BV. SUP is de afkorting die achter de handelsnaam gebruikt zal worden indien u voor deze vennootschapsvorm kiest. De SUP is dus een nationale vennootschapsvorm voorgesteld door de Europese Unie om grensoverschrijdend zaken doen te vergemakkelijken. Dit moet mogelijk gemaakt worden door harmonisatie en simplificatie van nationale wetgeving van de lidstaten; door verlaging van de bedrijfs- en oprichtingskosten.

Wanneer zal de SUP-wetgeving in werking treden?
De Europese Commissie heeft de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voorgesteld inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.  (DSUP). Deze Richtlijn is gericht op het MKB. De bedoeling is om gemakkelijker grensoverschrijdend vennootschappen op te richten, dit zal ertoe leiden dat de interne markt, maar ook ondernemerschap, innovaties en werkgelegenheid binnen de Europese unie zal groeien. Het voorstel omvat nog geen streefdatum voor de inwerkingtreding van de Richtlijn.

 Kan ik als startende ondernemer gelijk een SUP oprichten?
Ja, het is mogelijk om als natuurlijke persoon of rechtspersoon een SUP op te richten. Het is ook mogelijk indien u een bestaande BV heeft deze om te zetten in een SUP. Indien u een BV bent, kunt u ook een BV blijven, een BV hoeft niet verplicht omgezet te worden in een SUP. De SUP kan voordelen voor u opleveren indien u grensoverschrijdend zaken wilt doen, of u een SUP in een andere lidstaat wilt oprichten. Welke andere buitenlandse vennootschappen je kan omzetten in een SUP is te vinden in bijlage I van het Richtlijnvoorstel.
Indien u een andere vennootschapsvorm heeft zoals een vof of eenmanszaak is het niet mogelijk om deze om te zetten in een SUP. Als u voordelen ziet in het oprichten van een SUP, kunt u deze naast uw andere vennootschap of in plaats van uw huidige vennootschap oprichten.

Gaat oprichting via de KvK?
Oprichting zal geschieden door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nieuw is dat inschrijving volledig online mogelijk gaat worden

Is een notaris verplicht?
De SUP verkrijgt rechtspersoonlijkheid op datum van inschrijving in het Handelsregister. Een BV verkrijgt rechtspersoonlijkheid door middel van vastlegging van de statuten in een notariële akte. Er is bij de SUP geen eis van vastlegging van de standaard-statuten in een notariële akte en de inschrijving hiervan in de registers. Een notaris is dus niet noodzakelijk.     

Wat zijn de belangrijkste voordelen?
De belangrijkste voordelen zijn dat de SUP het grensoverschrijdend handelen voor het MKB makkelijker en goedkoper maakt. Er is een geharmoniseerde inschrijvingsprocedure, online registratie zal gemakkelijker en sneller verlopen, er is een uniform model voor de statutaire bepalingen en vooral het minimumkapitaal is voordelig laag, namelijk 1 euro. Ik verwacht dat de SUP vooral voor ZZP-ers die de grensoverschrijdend willen handelen, een aantrekkelijke rechtsvorm kan worden. Goedkoop, snel, internationaal erkend en met beperking van de aansprakelijkheid, waar nu nog een BV voor nodig is.

Carel Erasmus

Advocaat