Huurrecht

application-form

Huurrecht

In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de huur van een woning, de huur van een middenstandsbedrijfsruimte en de huur van overige bedrijfsruimte. Bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte kunt u denken aan bijvoorbeeld het huren van een winkelpand of een horecapand. Onder overige bedrijfsruimten vallen onder andere kantoorpanden.

Opstellen huurovereenkomst

Voor elke soort ruimte gelden er andere wettelijke regels, onder andere met betrekking tot de mogelijkheden en wijze van beëindiging van de huurovereenkomst, de opzegtermijnen, de mogelijkheid tot huurwijziging en indeplaatsstelling. Het is daarom ook van belang dat het van te voren duidelijk is of u een winkelruimte of een kantoorruimte gaat huren. Veel conflicten kunnen namelijk al voorkomen worden indien het contract duidelijk en volledig is en er geanticipeerd wordt op mogelijke problemen.

Huurprijs

De huurprijs van een winkelruimte kan niet zomaar worden verlaagd of verhoogd. Zowel de huurder als de verhuurder kan wel verlaging of verhoging vorderen. Voor het wijzigen van de huurprijs dient een wettelijke procedure te worden gevolgd. Op het moment dat de huurder en de verhuurder niet samen tot overeenstemming kunnen komen, wordt de nieuwe huurprijs vastgesteld door de kantonrechter.

Beëindiging huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Deze huurovereenkomst wordt meestal gesloten voor de duur van twee maal een periode van vijf jaar. Deze termijn is wettelijk geregeld, de huurder geniet namelijk een termijnbescherming. Op deze manier krijgt de huurder de gelegenheid om hetgeen hij geïnvesteerd heeft terug te verdienen. Let op! Een tussentijdse opzegging is voor beide partijen dus in beginsel niet mogelijk. De huurovereenkomst eindigt na de eerste vijf jaar niet. Indien een van de partijen de huurovereenkomst wenst te beëindigen, dan dient de overeenkomst voor het verstrijken van de periode van vijf jaar te worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn. Na de beëindiging van het contract moet de huurder de ruimte opleveren.

Beëindiging huurovereenkomst overige bedrijfsruimte

In dit geval geniet de huurder veel minder bescherming. Partijen mogen zelf bepalen voor welke termijn zij een overeenkomst willen aangegaan. Na het verstrijken van de overeengekomen periode mogen beide partijen de overeenkomst opzeggen. De huurder kan in bepaalde gevallen wel aanspraak maken op ontruimingsbescherming. Indien de verhuurder opzegt kan de huurder de rechter namelijk om uitstel vragen.

Indeplaatsstelling

Een huurder van een middenstandsbedrijfsruimte kan, bij de verkoop van zijn bedrijf, de huurovereenkomst laten overnemen door de nieuwe eigenaar van zijn bedrijf. De verhuurder moet hier in principe akkoord mee gaan.

Renovatie

In bepaalde gevallen zal de huurder gehouden zijn om mee te werken als de verhuurder de bedrijfsruimte wil gaan renoveren. In sommige gevallen mag de verhuurder de overeenkomst zelfs beëindigen vanwege een renovatie.

Een advocaat kan u helpen met het opstellen van een huurcontract of kan u bijstaan bij een huurconflict.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons