020 - 210 90 09

Klagen op internet: de Consumentenbond is er gek op.

Als ondernemer kan je te maken krijgen met klachten over je bedrijf. Klachten via de sociale media of op speciale klachtensites zijn zo geplaatst. Maar waar ligt de grens? Wanneer is het geen klacht meer maar wordt het smaad of laster? En wie controleert dat? De Consumentenbond in ieder geval niet, die ziet er juist een kans in om te scoren bij hun achterban. Met hun website Klachtenkompas.nl doen ze er alles aan om klachten de wereld in te slingeren.

Lees meer

De AVG, wat moet ik ermee?!

De nieuwe privacy regels die gelden voor bedrijven en particulieren zijn geregeld in de Algemene Verordening gegegevensbescherming (AVG). Dit artikel geeft heel kort de belangrijkste punten weer.

Lees meer

Het grotere plaatje: procederen in fotozaken als businessmodel

Bespreking van een rechtszaak over auteursrechten op foto’s. Niet alleen advocaten hebben er een handje van, maar ook fotografen zijn er goed in; procederen als businessmodel. Een fotograaf wiens foto onrechtmatig door een ander is gebruikt, strijkt soms een paar keer de normaal berekende licentievergoeding op (onder het mom van “geleden schade”).

Lees meer

Advocaat-ondernemer Deel 2: kantoor kiezen en inrichten

Veel advocaten in loondienst overwegen om voor zichzelf te beginnen. De lokroep van meer vrijheid, eigen baas zijn, en zelf bepalen hoe je werkt zijn voor velen een begeerlijk ideaal. Maar hoe maak je voor jezelf de keuze om de stap echt te zetten, en wat komt er dan op je af? Deel 2 van 5: kantoor kiezen en inrichten

Lees meer

Privacy op de werkvloer: hoe ver mag een werkgever gaan?

Een werkgever is op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om zich als een goed werkgever ten opzichte van zijn werknemers te gedragen. Die verplichting houdt onder andere het respecteren van de privacy van de werknemers in. Ieder mens heeft op...

Lees meer