Right to continued payment of salary?

When determining whether an employee is entitled to payment of salary, the following principle has applied since 1 January 2020 pursuant to Section 7:628 of the Dutch Civil Code: no work, still pay unless the non-performance of work must reasonably be attributed to...

Recht op doorbetaling van salaris?

Bij het bepalen of een werknemer recht heeft op uitbetaling van het salaris geldt sinds 1 januari 2020 op grond van artikel 7:628 BW als uitgangspunt: geen arbeid, wel loon tenzij het niet verrichten van arbeid in alle redelijkheid voor rekening van werknemer moet...

Retentierecht op auto van derden door garagehouder, kan dat zomaar?

In Kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel zich onlangs moeten uitspreken over de afgifte van een auto en het retentierecht. Een Bovag gecertificeerd garagebedrijf (tevens eiseres) heeft met gedaagde (gespecialiseerd in het bekleden van...