Intellectueel eigendomsrecht – Handelsnaamrecht

application-form

Handelsnaamrecht

De Handelsnaamwet regelt de bescherming van de naam van een bedrijf. Het voornaamste doel van de handelsnaamwet is om verwarringsgevaar te voorkomen.

De handelsnaam is de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Het is dus de naam die in het economisch verkeer wordt gebruikt. Vaak zal dat de naam zijn die is ingeschreven bij de kamer van Koophandel, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een domeinnaam kan een handelsnaam zijn.

Indien een ander een handelsnaam gebruikt die te veel op uw handelsnaam lijkt, dan zijn er diverse manieren om hier iets aan te doen. Het zal helpen als u ook een merkenrecht op de naam heeft gevestigd, maar ook zonder merkenrecht is er prima op te treden tegen ongeoorloofd gebruik.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Een eenvoudige procedure biedt de wet door aan de mogelijkheid om de rechter te vragen het gebruik van de handelsnaam door de wederpartij te verbieden, eventueel nog met aanvullende schadevergoeding. Ook kan de rechter gevraagd worden de andere naam te wijzigen. Een dergelijke procedure wordt meestal binnen enkele maanden uitgevoerd en is kosteneffectief.

Soms is het nodig om in kort geding het gebruik te verbieden. Dan moet er wel een spoedeisend belang zijn, bijvoorbeeld een aanzienlijk oplopende schade. Met een kort geding kan binnen enkele weken voldoende resultaat zijn.

Maar ook in het voortraject kan een advocaat succesvol optreden. Indien er voldoende juridische argumenten zijn, kan de advocaat onder ‘dreiging’ van een dagvaarding soms de andere partij tot naamswijziging overhalen. Indien dat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst is er ook een afdoende resultaat zonder rechtszaak. Denk daarbij aan ‘Student Verhuis Service’, Hypotheekshop, of Hyde Park.

Onderscheidend vermogen

Hoewel de Handelsnaamwet niet het vereiste van onderscheidend vermogen stelt, zal de mate van onderscheidend vermogen wel helpen bij de vraag of verwarring te duchten is. Beschrijvende namen kunnen ook handelsnamen zijn, maar die hebben dus een veel beperktere bescherming. Ook buitenlandse woorden kunnen in Nederland als beschrijvend worden gezien, zoals ‘Outdoor Center’.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus