Overige praktijkgebieden

application-form

Overige praktijkgebieden

Naast de al genoemde praktijkgebieden werken de Advocaten van Oranje ook op de volgende praktijkgebieden.:

  • Consumentenrecht
  • Mededingingsrecht
  • Economisch strafrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht

Ongeoorloofde mededinging

Concurrentie tussen ondernemingen is goed, het zorgt voor marktwerking, een keuze voor de klant en doorgaans een gunstig effect op de eindprijs. Maar aan de concurrentie zijn wel wettelijke grenzen. Deze grenzen liggen in diverse wettelijke bepalingen, denk bijvoorbeeld aan onrechtmatige daad, en de jurisprudentie.

Misleidende mededelingen

Misleiding van klanten of consumenten omtrent prijs, aard, samenstelling, etc. is niet toegestaan.

Vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame is wel toegestaan, maar is aan regels onderworpen. De vergelijking mag niet misleidend zijn, geen verwarring veroorzaken, niet onnodig denigrerend zij, etc.

Afhandig maken van bedrijfsgeheimen, opdrachten, personeel van de concurrent.

Dit zal steeds afhangen van de omstandigheden. Het afhandig maken van opdrachten is in beginsel toelaatbaar. Dat is nu eenmaal de kern van concurrentie. Maar bijkomende omstandigheden kunnen het wel onrechtmatig maken.

Hetzelfde geldt voor het afhandig maken van personeel van de concurrent. Je mag best een beter salaris bieden en daardoor de werknemer overhalen. Maar als je bewust profiteert van de overtreding van een concurrentiebeding, kan het onrechtmatig en dus schadeplichtig zijn.

Procederen over oneerlijke concurrentie

Bij voldoende spoedeisendheid is een kort geding de snelste weg om een uitspraak van de rechter te vragen over het gedrag van een concurrent. In kort geding kan een verbod, een rectificatie en een voorschot op schadevergoeding worden gevraagd.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers