Selecteer een pagina
Letselschaderecht

Letselschade advocaat

Iemand kan letsel oplopen door allerlei oorzaken, zoals een ongeval in het verkeer, op het werk, met een dier of een incident in het ziekenhuis. De letselschade advocaten van Advocaten van Oranje staan u bij zonder dat u extra kosten hoeft te maken.

Een letselschadezaak starten

Heeft u een verkeersongeval gehad met uw auto of scooter, of als fietser, voetganger, in het OV, of met uw paard? Of heeft u een ongeval op het werk gehad door een machine of voertuig? Heeft u letsel opgelopen door een paard van iemand anders, of een hond? Bent u slachtoffer van een medische fout? U vindt dat de schade moet worden vergoed door de veroorzaker van uw letsel, maar hoe regelt u dat?

Dit is een zorg die wij vanaf het eerste moment uit uw handen nemen. De letselschade advocaten van Advocaten van Oranje doen het intake gesprek kosteloos. Schroom dus niet contact met ons op te nemen voor vragen. U heeft het al moeilijk genoeg.

Hoe kan het dat bij ons de ‘teller’ niet meteen gaat lopen? Wij vinden het geen recht doen aan de situatie wanneer u het als slachtoffer moet opnemen tegen de verzekeraar van de veroorzaker. De verzekeraar moet betalen, wil dat liever niet, en is een grote, machtige partij die zich laat bijstaan door advocaten. Daartegenover staat het slachtoffer, dat vaak kiest voor een jurist, omdat het verschil met een advocaat niet bekend is. Advocaten hebben echter meer bevoegdheden in procedures en kunnen voor u bij de overheid een financiering van advocaatkosten krijgen (‘pro deo’ werken). Wij als letselschade advocaten van Advocaten van Oranje willen dit inzetten om uw positie als slachtoffer te versterken.

Wij vinden dat u als slachtoffer geen zorgen mag hebben, en al helemaal niet over het betalen van advocaatkosten. Dat is geen probleem wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, want in dat geval komen onze kosten voor zijn rekening.
Maar ook in het stadium dat de aansprakelijkheid nog niet is erkend, zetten wij ons ervoor in dat onze kosten worden gefinancierd, is het niet ‘pro deo’ door de overheid, dan wel door de mogelijkheid van een ‘no cure no pay’ behandeling.

Wij kunnen uw zaak ook overnemen van uw rechtsbijstandsverzekering, als u het nodig vindt dat scherper wordt opgetreden tegen de verzekeraar. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat geen situatie kan ontstaan waarin een verzekeraar ‘het recht van de sterkste’ kan doen gelden. Zodat u kunt kiezen voor de kwaliteit van een advocaat zonder daar extra kosten voor te dragen.

Onze Letselschade Advocaten:

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Blogs Letselschaderecht

Veel gestelde Letselschade vragen

Hoe krijg ik letselschade? En wat voor letselschade?

Bij een ongeval, bijvoorbeeld met de auto, de fiets, op het werk, of in een sport- en spelsituatie, kunt u gewond raken. Dat kan ook bij een medische misser, u kunt dan meer kwetsuren oplopen dan waar u voor behandeld bent.

Wie is aansprakelijk voor letselschade? Wie is in de fout bij een ongeval?

Degene die in de fout is bij een ongeval is aansprakelijk voor de letselschade die u daardoor oploopt. Degene die het ongeval of de schade veroorzaakt is in de fout. Dit kan ook zonder dat sprake is van schuld, bijvoorbeeld omdat de schadeveroorzaker in een auto zit, of eigenaar is van een dier, zoals een paard of hond.

Wie is aansprakelijk voor letselschade bij een auto ongeluk of auto ongeval?

Bij een auto ongeluk of auto ongeval is de bestuurder van de auto aansprakelijk wanneer u fietser of voetganger bent. Indien u zelf ook een auto bestuurt, is degene aansprakelijk die de schade veroorzaakt heeft.

Wat is een bedrijfsongeval? Wat zijn mijn rechten bij een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat op het werk of onder de verantwoordelijkheid van een werkgever in werktijd gebeurt, waarbij u letsel oploopt. U kunt de werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen.

Wie is verantwoordelijk bij een arbeidsongeval? Wat moet je doen bij een ongeval op het werk?

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk. Bij een ongeval op het werk moet u dit meteen melden aan uw werkgever. De werkgever is vaak verplicht het ongeval te melden bij de arbeidsinspectie, die een rapport uitbrengt over de toedracht.

Wat valt onder een medische fout? Wat is medische aansprakelijkheid? En kun je een arts aansprakelijk stellen? En wat moet ik doen bij een medische misser?

Een medische fout kunt u oplopen bij een behandeling waarbij een arts een fout maakt die zijn schuld is. Deze medische aansprakelijkheid is er wanneer vast komt te staan dat de arts niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts. Voor de medische fout kunt u de arts meteen al aansprakelijk stellen. U kunt daarom het best in een vroeg stadium contact met ons leggen. In medische zaken ontstaat namelijk nogal eens onenigheid met de verzekeraar van de arts over aansprakelijkheid. Wij kunnen dit aan de rechter voorleggen.

Hoe claim je letselschade? Hoeveel geld krijg je bij letselschade of welke vergoeding krijg ik bij letselschade? Hoeveel schadevergoeding krijg ik na een ongeval? En wat kun je allemaal claimen bij letselschade? Hoe hoog kan smartengeld zijn?

Letselschade claimt u door een aansprakelijkstelling aan de schadeveroorzaker te sturen waarbij u een opgave doet van uw (eerste) kosten. U kunt een schadevergoeding krijgen voor de gemaakte kosten van het medisch herstel, zoals het ziekenhuis, de revalidatie en de fysiotherapeut, alsook praktische kosten zoals huishoudelijke hulp, gereden kilometers, en verder gederfde inkomsten zoals kosten gemoeid met het verlies van uw arbeidsvermogen en zelfwerkzaamheid. De hoogte van de schadevergoeding kunt u begroten door uw situatie van vóór het ongeval te vergelijken met die van erna. De aansprakelijke schadeveroorzaker is verplicht om u financieel gezien zo veel mogelijk terug te brengen in de situatie van voor het ongeval. Daarnaast kunt u smartengeld krijgen: een schadevergoeding voor pijn, verdriet, ongemak en vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt af van de aard en de ernst van het letsel en wordt per geval vastgesteld: hoe ernstiger het letsel, hoe hoger het smartengeld.