Horeca advocaten

Horeca advocaat

 

Carel Erasmus staan veelvuldig ondernemers bij die een eigen horeca onderneming hebben. Carel is ervaren op het gebied van samenwerkingsvormen, en van vraagstukken omtrent handelsnaam, merk, merkinbreuk, domeinnamen. Voorts werken wij samen met bestuursrechtadvocaten voor alle zaken zoals vergunningen, ontheffingen etc.

Bent u horeca ondernemer en heeft u een vraag? Bel 020-2109009

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze Horecarecht advocaat:

carel erasmus advocaat
Carel Erasmus

Horecarecht

Horeca recht wordt gevormd door diverse onderwerpen: arbeidsrecht, bestuurs- en omgevingsrecht, intellectuele eigendom zijn de belangrijkste. Maar soms betreft het ook zaken als burenrecht, milieurecht, etc.

Een horeca zaak starten

Gaat u een horeca-onderneming starten of overnemen? Of gaat u samenwerken met andere horeca ondernemers? Bel eens met de horeca advocaten, wij sparren graag met u over de vragen die u zichzelf tijdig moet stellen. Welke rechtsvorm gaat u kiezen? Welke contracten zijn er nodig?

Hoe vraagt u de vergunningen aan en wat te doen als een vergunning wordt geweigerd of vertraagd? Wij hebben in de loop der jaren tientallen eigenaren van restaurants, hotels en cateringbedrijven kunnen helpen met hun juridische vragen. Meestal in de preventieve fase, maar soms ook in procedures en rechtszaken. Juist met die proceservaring kunnen wij goed het speelveld overzien.

Wij weten wat er speelt bij gemeentes, bij franchise constructies. Wij herkennen snel waar de problemen kunnen ontstaan, en hoe die voor u zo goed mogelijk dicht te timmeren.

Blogs Horecarecht

De nieuwe Alcoholwet: wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. De wet vervangt de Drank- en Horecawet, die regels bevatte omtrent onder andere alcohol- en exploitatievergunningen van horecaondernemingen en slijterijen. De intreding van de nieuwe Alcoholwet gaat gepaard met...

Lees meer

Veel gestelde horeca vragen

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn restaurant of café?

Als u samen met anderen een horeca bedrijf gaat beginnen, dan zijn er diverse rechtsvormen denkbaar. Vaak wordt een vennootschap onder firma (vof) gekozen als er twee of meer ondernemers gezamenlijk een bedrijf starten. Iedereen is dan wel hoofdelijk aansprakelijk. Erg belangrijk om dan een goede management overeenkomst te sluiten, dit wordt vaak vergeten of uitgesteld. Veiliger is om een besloten vennootschap te kiezen, al dan met iedere ondernemer in zijn eigen BV. De aansprakelijkheid kan je dan nooit in privé raken. Start u echt zelfstandig, dan is de eenmanszaak de simpelste optie, maar ook daar bent u in privé aansprakelijk. Als dat ongewenst is, dan is de BV weer een goed alternatief.

Er zijn nog wat meer alternatieven, zoals de coöperatie, of de vereniging of stichting. Laat u bij de start niet alleen adviseren door de Kamer van Koophandel, maar ook door een jurist en door een accountant. Ieder heeft weer zijn eigen expertise daarover.

Hoe kan ik mijn handelsnaam of merknaam deponeren?

De naam van uw restaurant, café, bar, hotel, cateringbedrijf etc. is uw onderscheidende identiteit. Hoe beschermt u die het beste? In Nederland heeft uw handelsnaam in feite al ‘automatisch’ bescherming zodra u zich bij de Kamer van koophandel inschrijft en uw handelsnaam gaat gebruiken. U hoeft geen apart depot te doen, en u kunt meerdere handelsnamen laten inschrijven, ook later dan bij de start. Als anderen eenzelfde of gelijkende naam gaan gebruiken voor dezelfde categorie, dan kunt u als eerste en oudste rechthebbende eisen dat de ander zijn naam wijzigt.

Wilt u meer bescherming, ook buiten Nederland, dan kunt u een merkinschrijving overwegen. Dit kunt u zelf online doen via www.boip.org, maar u kunt ook een merkengemachtigde vragen dit te doen.

Wanneer kunt u een verzoek tot aanpassing van de huurprijs doen?

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om op de hoogtete zijn van de soort huurovereenkomst die in uw situatie van toepassing is.Bij huur van een bedrijfsruimte zijn er namelijk twee soorten huurovereenkomsten mogelijk:
– de huurovereenkomst voor middenstandsruimte krachtens artikel 7:290 BW of;
– de overige bedrijfsruimte, onder werking van artikel 7:230a BW.

In de horeca zal er sprake zijn van een huurovereenkomst voor een middenstandsruimte. Volgens artikel 7:290 van het burgerlijke wetboek wordt onder een (middenstands-)bedrijfsruimte namelijk verstaan de huur en verhuur van een winkel, restaurant, café, afhaalrestaurant ect.

Onder de overige bedrijfsruimte kunt u bijvoorbeeld een kantoorruimte scharren. In de wet zijn er geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de huurprijs van een kantoorruimte. Dit betekent dat de bepaling van de huurprijs vrij is van hetgeen partijen hierover met elkaar afspreken. Daarom dient ook de aanpassing van de huurprijs voor een kantoorruimte tussen partijen overeengekomen worden, bijvoorbeeld middels indexering, over andere (latere) gemaakte afspraken.

Voor de huur van een restaurant of café bestaan er wel wettelijke bepalingen voor de huurprijsaanpassing. Van deze bepalingen kan wel worden afgeweken, mits de afwijking niet ten nadele is van de huurder. Dit noemt men semi-dwingend recht. De huurprijs van een dergelijke overeenkomst kan pas na de eerste bepaalde tijdsperiode van de huurovereenkomst worden aangepast. Vaak is de eerste bepaalde duur van een dergelijke huurovereenkomst 5 jaar. Indien u de huurprijs wil wijzigen op een ander moment, dient u er rekening mee te houden dat er minimaal 5 jaar tussen de vastgestelde huurprijsaanpassingen moet zitten.

Het is volgens de wet slechts mogelijk om de kale huurprijs aan te passen. De overeengekomen servicekosten vallen daar dus buiten. Het verzoek tot het vaststellen van een nieuwe huurprijs kunt u bij de kantonrechter indienen. Het is hierbij de bedoeling dat u gezamenlijk met de tegenpartij een deskundige benoemd en om advies vraagt over de te hanteren huurprijs. Indien een de tegenpartij niet wil meewerken aan het benoemen
van een deskundige, kunt u aan de rechter het verzoek doen om een deskundige te benoemen. De nieuwe huurprijs wordt gebaseerd op de gemiddelde huurprijs van vergelijkingspanden in de afgelopen vijf jaar. U doet er dus goed aan om op de hoogte te zijn van de huurprijzen van vergelijkbare panden in de omgeving.

Wanneer moet ik mijn exploitatievergunning of drank- en horecavergunning wijzigen of een nieuwe aanvragen?

Een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning dient in principeopnieuw aangevraagd of gewijzigd te worden in de volgende gevallen:
– bij verandering van de rechtsvorm van uw onderneming. Bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV;
– bij indiensttreding van nieuwe leidinggevenden;
– bij uitbreiding van het terras(indien de terrasvergunning is gekoppeld aan de exploitatievergunning);
– bij nieuwe activiteiten in uw bedrijf die leiden tot een andere wijze van exploitatie;
– bij wijzing van de inrichting door bijvoorbeeld een verbouwing (drank- en horecavergunning).