Autorecht advocaten

Autorecht-advocaat

 

Bij AdvocatenvanOranje treden wij regelmatig als auto-advocaat op voor kopers en verkopers binnen het zogenaamde ‘auto-recht’. Dit is geen wettelijke term, maar wij definiëren dit als: alle juridische zaken die te maken hebben met auto’s, denk aan schade, verborgen gebreken, dwaling en bedrog. We kunnen bijvoorbeeld helpen met geschillen over garantie, als er na aankoop een gebrek blijkt te zijn, of als een koper zijn auto zou willen terugbrengen.

Heeft u vragen of komt u er niet uit met de (ver)koper? Neem dan contact op met AdvocatenvanOranje en vraag naar Carel Erasmus. Wij staan klaar om u op een goede wijze te ondersteunen!

 

Autokopers en hun rechten

Indien een gekochte auto niet voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben, dan is er sprake van non-conformiteit. Welke verwachtingen u redelijkerwijs mag hebben, hangt af van het product en de omstandigheden.

Bij een consumenten-koop (een koop tussen een consument en een handelaar of professioneel verkoper) is er sprake van een ‘wettelijke garantie’, dit houdt in dat gebreken die na de koop aan het licht komen, de eerste zes maanden door de verkoper kosteloos hersteld moeten worden. De verkoper kan hier niet van afwijken. Ook na de eerste zes maanden kan de consument bij gebreken bij de verkoper aankloppen. Dan geldt er wel een omkering van bewijslast: de koper moet dan aantonen dat het gebrek niet pas na de koop is ontstaan.

Bij een verkoop tussen particulieren is er geen ‘wettelijke garantie’. U moet kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht, voorafgaand aan de koop. Dit houdt in dat u nader onderzoek heeft verricht naar de auto. Dit is een zware plicht. U mag niet zomaar afgaan op de juistheid van tekst in de advertentie bijvoorbeeld

 

Auto verkopers en hun rechten

Bij een verkoop tussen uw bedrijf en een particulier, ongeacht of u een nieuwe of tweedehands auto verkoopt, bent u wettelijk verplicht om de eerste zes maanden een ‘wettelijke garantie’ te verlenen, hetgeen inhoudt dat u gebreken die na de koop worden geconstateerd in veel gevallen zult moeten herstellen, tenzij u kunt bewijzen dat het gebrek pas na de koop is ontstaan.

Als verkoper van een auto bent u verplicht te vermelden wat het schadeverleden is van de auto die u verkoopt. Indien er een bepaalt gebrek bestaat en u houdt dit achter, dan kan er sprake zijn van dwaling. Op het moment dat u zelf ook niet wist van het gebrek, dan is er sprake van wederzijdse dwaling.

Daarnaast moet u als verkoper er in ieder geval op letten dat u niet kan afzien van non-conformiteit. Het is vrij zinloos om clausules op te nemen in de koopovereenkomst waar de consument zal afzien van non-conformiteit. Ook woorden als ‘zoals bereden en gezien, voor akkoord’ hebben weinig waarde als een consument alsnog bij u aanklopt met een gebrek dat na de koop is gebleken.

 

Auto kopen via een auto makelaar

Een auto kan je ook laten zoeken door een automakelaar. Daar zijn er de afgelopen jaren steeds meer van te vinden. Een makelaar inschakelen heeft veel voordelen, vooral als je zelf te weinig van auto’s of hun techniek en onderhoud afweet, of geen zin hebt om de markt af te struinen. Veel makelaars bieden diverse pakketten aan, van een simpele aankoopkeuring tot het hele proces inclusief onderhandelen. Dat laatste is nu juist een sterk punt, want een makelaar zal vaak een betere prijs kunnen bedingen. Daarmee verdient het zich al snel terug in de aankoop.

 

Auto verkopen via een makelaar

Ook de verkoop via een makelaar kan voordelig zijn. Het is nogal een geode om je auto op marktplaats aan te bieden, en alle potentiele kopers te contacten en te ontvangen. ‘Geen onzinbiedingen’ is dan ook een veelgebruikte term in de verkooptekst!

Een makelaar kan op provisiebasis je auto te koop aanbieden en alle verkoop uit handen nemen. Vaak wordt er ook direct een inkoopprijs geboden, een bedrag waarvoor de makelaar direct je auto zelf inkoopt. Dat kan handig zijn als je er snel van af wil, elke dag dat je de auto in bezit hebt kost het geld aan belasting, verzekering, onderhoud etc.

Tips voor kopers van een auto

 

  1. Weet bij wie je koopt: als je van een particulier koopt, zorg dan dat je volledige NAW gegevens hebt, kijk of de auto ook echt op naam van de verkoper staat, en leg afspraken zoveel mogelijk vast, per email of whatsapp.
  2. Als je van een garage of handelaar koopt, weet dan dat je als particulier extra rechten hebt op grond van consumentenkoop. Zelfs als je de auto zonder garantie koopt, dan kun je na de koop toch voor gebreken aankloppen bij de verkoper. Daarom kan het beter zijn om een auto van een professionele handelaar te kopen in plaats van een particulier.
  3. Doe voorafgaand een uitgebreide check, bijvoorbeeld via kentekencheck. Ook het schadeverleden kan je voor zover bekend online nagaan. Ga naar waar de auto in onderhoud was, en bel die garage ook om te checken of er bijzonderheden zijn.
  4. Koop je van een particulier, dan is het raadzaam het gesprek op te nemen. Eventuele toezeggingen of beloftes door de verkoper kunnen dan niet achteraf ontkend worden.
  5. Check via google op problemen bij dit type auto, maar ook bij het type motor. Een goede website is bijvoorbeeld problemcar.nl Lees ook de blogs over motortypes met problemen.
  6. Bewaar de advertentietekst en alle correspondentie van de koop. Als er later problemen komen, zal de advocaat daar direct naar vragen.
  7. Neem een expert mee bij de koop, of overweeg een automakelaar in te schakelen.

Onze Autorecht Advocaat:

carel erasmus advocaat

Carel Erasmus

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Blogs Autorecht

Veel gestelde autorecht vragen

Wat is non-conformiteit?

Bij non-conformiteit voldoet een geleverd product niet aan de verwachtingen die een consument daar redelijkerwijs van mag hebben. Ook al is er bij de verkoop geen garantie gegeven, dan kan een consument alsnog terugvallen op deze ‘wettelijke garantie’. Welke verwachtingen een consument mag hebben, hangt af van het product en de omstandigheden, zoals leeftijd/ouderdom van het product.bent.

Wat zijn verborgen gebreken bij een auto?

Verborgen gebreken zijn gebreken die vlak na de aanschaf van de auto naar boven komen en niet op het eerste oog zichtbaar waren. Deze gebreken hadden niet in een korte tijd kunnen ontstaan.

Heb ik consumentenbescherming bij de aanschaf van een auto?

Indien de verkoper een professionele partij is wel. Bij particuliere verkoop echter niet. En u moet de auto zelf als consument hebben gekocht, niet als ZZP-er of ondernemer.

Heb ik garantie bij koop van een particulier?

Bij een verkoop tussen particulieren is er geen ‘wettelijke garantie’ zoals deze bij verkoop tussen een bedrijf en een particulier geldt. En als je niet kan aantonen dat de verkoper wist van een gebrek zoals een gewijzigde kilometerstand, dan heb je een zware onderzoeksplicht: voordat je de koop doet moet je nader onderzoek gedaan hebben, anders heb je na de koop weinig kans. Wel kan er sprake zijn van dwaling.

Ik heb geen garantie afgesproken. Heb ik garantie bij de aankoop van een tweedehands auto?

Het maakt niet uit of er garantie is afgesproken, wettelijk gezien heeft elke consument-koper de eerste zes maanden na de aankoop garantie bij koop van een garage of handelaar. De koper kan actie ondernemen, bijvoorbeeld met een beroep op non-conformiteit, dwaling, in gebrekestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Hoe zit het met fabrieksgarantie?

Er bestaat een fabrieksgarantie, die kan variëren van twee tot zeven jaar, afhankelijk van de fabrikant. Bijna altijd zijn hier extra eisen aan verbonden, bijvoorbeeld dat er onderhoudsbeurten moeten zijn uitgevoerd. Je hoeft niet te bewijzen dat het gebrek niet is ontstaan door verkeerd gebruik.

Hoe zit het met BOVAG-garantie?

Als je een auto koopt bij een BOVAG-garage betekent dat niet automatisch dat je ook een BOVAG-garantie hebt gekregen, dat ligt aan de onderlinge afspraak. De BOVAG-garantie dekt niet alles. Naast de BOVAG-garantie kan je ook een aanvullende garantie worden aangeboden. Het is dus een kwestie van goed lezen wat de voorwaarden zijn.

Wat valt er onder 6 maanden BOVAG-garantie?

BOVAG-garantie houdt in dat uw occasion tot 6 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de man-uren.

Hoe zit het met gevolgschade naar aanleiding van de aanschaf van een auto?

Rechters zijn terughoudend hierin. Alleen als je die heel concreet kan maken en kan aantonen, heb je daarmee een kans op toewijzing.

De garage heeft de reparatie onjuist uitgevoerd, wat nu?

Indien u erachter bent gekomen dat uw garage de reparatie onjuist heeft uigevoerd, kunt u, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, eisen tot herstel van de zaken of zelfs een schadevergoeding. De garage heeft wettelijk gezien een zorgplicht. Er is sprake van een tekortkoming aan deze zorgplicht, indien de garage niet heeft gehandeld zoals van hem mag worden verwacht. Dit kan zo zijn bij bijvoorbeeld onnodige reparaties, te lang durende reparaties en onvolledige reparaties.

Gaat u een auto importeren?

U kunt uw auto BPM taxeren. BPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Met het taxatierapport kunt u BPM aangifte doen.

Wat als de actieradius minder lang is bij een nieuwe auto?

Er is sprake van een gebrek. Als dit gebrek aan het licht is gekomen binnen een korte tijd na de aankoop van de auto, dan kan een beroep worden gedaan op non-conformiteit.

Wat als de kilometerstand teruggedraaid blijkt te zijn (professionele verkoper)?

Indien de auto is gekocht bij een autobedrijf en de kilometerstand blijkt teruggedraaid te zijn, dan beantwoordt de auto niet aan de overeenkomst en is er sprake van non-conformiteit (art. 7:23 BW), ook wel wanprestatie. Hierbij kan vaak een beroep gedaan worden op dwaling (art. 6:228 BW), waarmee de overeenkomst kan worden vernietigd. Tevens kan de overeenkomst (deels) worden ontbonden en kan een schadevergoeding worden gevorderd. Bij koop tussen particulieren geldt een zwaardere onderzoeksplicht: de koper kan soms moeten bewijzen dat de kilometerstand is teruggedraaid

Moet ik als verkoper garantie verlenen?

De verkoper moet zich realiseren dat bij een consumentenkoop, de consument mag verwachten dat de auto vrij van problemen is, in ieder geval de eerste zes maanden. En dat geldt ook voor een tweedehands auto, hoe oud en hoeveel kilometers er ook mee gereden zijn.

Wat als de kilometerstand teruggedraaid blijkt te zijn (particuliere verkoper)?

Indien de auto is gekocht van een particulier, dan moet u bewijzen dat de verkoper wist of behoorde te weten dat de kilometerstand is teruggedraaid. Dit is een vergaande onderzoeksplicht.

Wat zijn de rechten als autobezitter als blijkt dat je auto een ernstige constructie- en ontwerpfout heeft? Bijvoorbeeld indien er sprake is van een motorprobleem?

Als je de auto als consument hebt gekocht, dan heb je sowieso een ‘wettelijke garantie’ die bepaalt dat je zes maanden na aankoop recht hebt op een goed functionerend product. (art. 7:18 lid 2 BW). Maar ook na die eerste zes maanden sta je niet machteloos. Artikel 7:17 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de (koop)overeenkomst moet beantwoorden. Wie een nieuwe auto koopt en na twee of drie jaar wordt geconfronteerd met dermate ernstige motorproblemen dat in feite de hele motor vervangen moet worden, kan wel degelijk bij de verkoper aankloppen en eisen dat dit in orde wordt gemaakt. Het kan wat lastiger worden als een koper van een tweedehands auto hetzelfde probleem heeft. Maar ook in die gevallen kan de koper actie ondernemen. Ook een bedrijfsmatige koop kan leiden tot een beroep op non-conformiteit, dwaling of ontbinding van de overeenkomst.

Hoe oud mag een auto zijn voor beroep op non-conformiteit?

Welke verwachtingen een consument mag hebben, hangt af van het product en de omstandigheden, zoals leeftijd/ouderdom van het product. Een beroep op non-conformiteit is mogelijk met auto’s van alle leeftijden, alleen zijn bepaalde gebreken te verwachten bij auto’s van een bepaalde leeftijd. Dat moet dus wel in acht worden genomen.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een klassieke auto: oldtimer (auto ouder dan 25 jaar) of youngtimer (auto ouder dan 15 jaar)?

Dit is een auto die ouder is en dus ook gebreken kan hebben. Dit werkt dus anders dan bij een jongere auto. Er is (iets) minder snel sprake van non-conformiteit. U heeft als consument een onderzoeksplicht en moet zelf kijken naar de gebreken, bijvoorbeeld door een proefrit te maken. Indien er achteraf verborgen gebreken blijken te zijn, kunt u bij een consumentenkoop de verkoper in de gelegenheid stellen om de gebreken te verhelpen. Indien de verkoper niet akkoord gaat, kunt u een derde partij inschakelen om de gebreken te herstellen. U zult moeten aantonen dat de gebreken niet te verwachten waren en dan kunt u de schade verhalen op de verkoper.

Hoe importeer ik een auto van buiten de Europese Unie?

U moet de in Nederland geldende BTW en de douanekosten betalen. In het land van uitvoer moet, bijvoorbeeld door de lokale douane-expediteur, de export documenten opgemaakt worden. Het land waar u de EU binnenkomt, moeten deze documenten worden afgestempeld.

Betekent een nieuwe APK ook dat er geen gebreken zijn?

Nee. Het doel van de APK is het vergroten van de verkeersveiligheid en het beschermen van het milieu. Het kan hierbij voorkomen dat bepaalde gebreken over het hoofd worden gezien.

De garage heeft, zonder te vermelden, niet originele onderdelen geplaatst op mijn auto. Wat nu?

Garages hebben een informatieplicht om volledig te informeren over de reparatie. Het plaatsen van niet-originele onderdelen kan nadelig zijn voor de garantie, verzekering en levensduur van de auto. Het reparatiecontract kan, indien de garage niets heeft vermeld, worden vernietigd en er kan een beroep worden gedaan op dwaling.

Waar moet ik als verkoper zoal op letten?

Het opnemen van clausules waar de consument afziet van non-conformiteit is verboden (art. 7:17 BW).

Kan ik de koop van een auto ongedaan maken en de auto terugbrengen?

Bij de koop van een roerende zaak, zoals een auto, is er geen wettelijke bedenktijd. Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zit je er in principe aan vast. Je kan in de voorwaarden kijken naar de annuleringskosten. Dit ligt anders indien de auto gebreken vertoont.

Wat te doen indien mijn gekochte camper gebreken blijkt te hebben?

Indien de verkoper de indruk heeft gewekt dat na aankoop van de camper geen grote uitgaven voor onderhoud te verwachten zijn en deze er toch blijken te zijn, beantwoord de zaak niet aan de overeenkomst. Hierdoor kan de koper de koopovereenkomst in sommige gevallen ontbinden.

Heb ik als verkoper een mededelingsplicht naar de koper?

Ja, anders kan er een beroep worden gedaan op dwaling. U heeft de plicht aan de koper te vermelden indien er gebreken zijn aan de auto. Indien er sprake is van een schadeauto, dient u dit ook expliciet te vermelden.

Ik wist niet dat de kilometerstand was teruggedraaid van de auto die ik verkocht, wat nu?

Er is nu sprake van wederzijdse dwaling.

Mijn auto is ten onrechte APK goedgekeurd, wat nu?

Indien de APK ten onrechte is goedgekeurd, kan de RDW om herkeuring worden gevraagd. Indien blijkt dat ten onrechte de APK is goedgekeurd, zal het garagebedrijf worden aangesproken. Het is niet de bedoeling dat de persoon die de auto APK keurt, zijn belang van het verkopen van de auto voorop zet.

Ik wist niet dat ik een schadeauto verkocht en had het daarom niet vermeld! Wat nu?

Er is nu sprake van wederzijdse dwaling.

Wat als de actieradius minder lang is bij een nieuwe auto?

Er is sprake van een gebrek. Als dit gebrek aan het licht is gekomen binnen een korte tijd na de aankoop van de auto, dan kan een beroep worden gedaan op non-conformiteit.

Moet ik als koper aantonen dat er sprake is van non-conformiteit?

De hoofdregel is dat degene die stelt dat de nieuwe auto non-conform is, dit ook moet aantonen. Maar consumenten kunnen een beroep doen op een wettelijk vermoeden. Dit wettelijk vermoeden houdt in dat de nieuwe auto wordt vermoed non-conform te zijn als het gebrek binnen 6 maanden na aankoop naar voren is gekomen.

Wat zijn mijn opties als koper indien er sprake is van een gebrek?

Je kan herstel vorderen van het gebrek aan de nieuwe auto (art. 7:21 BW). Daarnaast zou de koop kunnen worden ontbonden. Ook kan een schadevergoeding worden gevorderd (art. 7:22 BW).