Per 27 april 2022 gelden er nieuwe regels voor aankopen van producten en apparaten. Aanvankelijk zouden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan, maar die deadline werd door de kamer niet gehaald. Verder merk ik nog op dat de oude wetgeving van toepassing blijft voor aankopen die voor 27 april 2022 zijn gedaan.

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de ontwikkeling van de non-conformiteit.

Onder de oude situatie wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Onder de nieuwe situatie is bovengenoemde termijn verlengd naar 12 maanden. Ingeval er gebreken binnen 12 maanden optreden, dan wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.

In gewoon Nederlands: Wie vanaf nu een product koopt (auto, telefoon, stofzuiger, etc.) en binnen een jaar problemen ervaart, kan de verkoper aanspreken op de gebreken. De verkoper moet dan de gebreken gratis herstellen, en als hij dat niet kan of wil mag je de hele koop terugdraaien.

De wetswijziging zal vermoedelijk met zich meebrengen dat het aantal te vervangen producten zal toenemen, maar ook het aantal geschillen en rechtszaken hierover zal toenemen.

Heeft u bijvoorbeeld een auto gekocht die binnen 12 maanden gebreken vertoont? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee.

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.