Ontslag op staande voet aanvechten, wat is het risico?

Bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet staat een werknemer per direct op straat. De ontslagtermijnen worden niet in acht genomen. Dit brengt grote gevolgen voor de werknemer met zich mee. Zo heeft hij geen recht meer op loondoorbetaling omdat de...

Right to continued payment of salary?

When determining whether an employee is entitled to payment of salary, the following principle has applied since 1 January 2020 pursuant to Section 7:628 of the Dutch Civil Code: no work, still pay unless the non-performance of work must reasonably be attributed to...

Recht op doorbetaling van salaris?

Bij het bepalen of een werknemer recht heeft op uitbetaling van het salaris geldt sinds 1 januari 2020 op grond van artikel 7:628 BW als uitgangspunt: geen arbeid, wel loon tenzij het niet verrichten van arbeid in alle redelijkheid voor rekening van werknemer moet...

Welk risico loopt de werkgever bij een ontslag op staande voet?

Bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet staat een werknemer per direct op straat. De ontslagtermijnen worden niet in acht genomen. Dit brengt grote gevolgen voor de werknemer met zich mee. Zo heeft hij geen recht meer op loondoorbetaling omdat de...