020 - 210 90 09

Advocaat-ondernemer Deel 2: kantoor kiezen en inrichten

Veel advocaten in loondienst overwegen om voor zichzelf te beginnen. De lokroep van meer vrijheid, eigen baas zijn, en zelf bepalen hoe je werkt zijn voor velen een begeerlijk ideaal. Maar hoe maak je voor jezelf de keuze om de stap echt te zetten, en wat komt er dan...

Advocaten en kostenmaatschap, een gevaarlijke combinatie?

Het aantal kleine en middelgrote advocatenkantoren in Nederland blijft maar groeien. Waar er in 2012 nog 4.431 kantoren waren met 1 tot 20 advocaten, was dat in 2016 al gegroeid naar 5.201 kantoren. Meer dan 5000 advocaten zijn momenteel werkzaam in een kantoor met 2...

Privacy op de werkvloer: hoe ver mag een werkgever gaan?

Een werkgever is op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om zich als een goed werkgever ten opzichte van zijn werknemers te gedragen. Die verplichting houdt onder andere het respecteren van de privacy van de werknemers in. Ieder mens heeft op...

Fraude van werknemers: over ontslag, schadevergoeding en celstraffen

Regelmatig sta ik ondernemers bij die getergd worden door frauderende werknemers. Naast de financiële schade die dit de ondernemer toebrengt, is er vaak ook de schok van het geschonden vertrouwen die een flinke impact heeft. De emoties zijn dan ook vaak groot, maar...