Welk risico loopt de werkgever bij een ontslag op staande voet?

Bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet staat een werknemer per direct op straat. De ontslagtermijnen worden niet in acht genomen. Dit brengt grote gevolgen voor de werknemer met zich mee. Zo heeft hij geen recht meer op loondoorbetaling omdat de...

Afschaffing VAR en introductie DBA

Waar moeten opdrachtgevers en zelfstandigen op letten? Het zal u niet ontgaan zijn. De VAR, die relatief eenvoudig was te verkrijgen bij de belastingdienst, wordt afgeschaft. Per 1 mei 2016 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenaamde...

Mag werkgever privé-berichten van werknemer lezen onder werktijd?

Mag werkgever privé-berichten van werknemer lezen onder werktijd? Op 12 januari 2016 heeft het Europese Hof voor Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de heer Bărbulescu, een werknemer uit Roemenië. Deze werknemer werd in...

Geen arbeidsovereenkomst bij ontbreken gezagsverhouding

Op de arbeidsovereenkomst is een vrij uitgebreid stelsel van regels van toepassing, waarbij aan de werknemer, als de minder sterke partij, uitgebreide rechtsbescherming is toegekend. Voordat we kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst als grondslag voor de...