Intellectueel eigendomsrecht – Auteursrecht advocaat

application-form

 

 

Auteursrecht betekenis

Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit ten aanzien van de waarneembare vorm van zijn werk. Het auteursrecht geeft de maker volgens artikel 1 van de Auteurswet de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Op deze pagina leest u wat een auteursrecht advocaat voor u kan betekenen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht is een onderdeel van het Intellectueel eigendomsrecht, waar ook merkenrecht, octrooirecht en andere ie-rechten onder vallen. De Auteurswet dateert uit 1912 en is sindsdien meerdere keren aangepast.

Ontstaan auteursrecht

Het auteursrecht ontstaat automatisch, namelijk bij het ontstaan van het werk. Er is dus geen inschrijving of registratie nodig om auteursrecht te hebben. Een ieder die bijvoorbeeld een pagina tekst schrijft, heeft auteursrecht op die tekst vanaf het maken ervan.

Teksten op internet

In de praktijk behandelen we vaak gevallen waarin een ander een stuk tekst, bijvoorbeeld een blog, heeft gekopieerd en op internet heeft geplaatst. Zonder toestemming van de maker is dat al snel een inbreuk op auteursrecht, zelfs al staat er naamsvermelding bij.

Auteursrecht op foto’s op internet

Hetzelfde geldt voor foto’s op internet. Het is zeer riskant om een foto van internet te kopiëren en ergens op een website te plaatsen. Grote fotostockbedrijven maar ook veel media zoals kranten en tijdschrijftenredacties treden met succes op tegen deze inbreuken, vaak met toekenning van een schadevergoeding van € 500,- tot € 800,- per gekopieerde foto.

Oorspronkelijk karakter

Het werk dient een oorspronkelijk karakter te hebben. Er moet een zekere mate van creativiteit in het werk liggen. Dat betekent niet dat er enige eisen aan de artistieke waarde worden gesteld. Een lelijk kunstwerk of een slechte tekst heeft net zoveel auteursrecht als een mooi werk.

Waarop kan auteursrecht gelden?

Auteursrecht kan op een bonte verzameling werken gelden; teksten, boeken, muziekwerken, speeches, teken- schilder en beeldhouwwerken, aardrijkskundige kaarten, ontwerpen, schetsen, foto en filmwerken, computerprogramma’s, databanken, verzamelingen en nog veel meer.

Overdracht auteursrecht

Auteursrecht kan worden overgedragen. Dit kan echter alleen door een daartoe bestemde akte. Dit kan ook een onderhandse akte zijn, die ondertekend is door de auteur.

Persoonlijkheidsrechten

De auteur van een werk heeft enkele vergaande rechten die hij niet zomaar kan kwijtraken. Hieronder vallen:

  • Het recht op naamsvermelding
  • Het recht zich te verzetten tegen wijziging van zijn werk door anderen en tegen publicatie of verveelvoudiging in een ongepaste vorm of context.
  • Het recht om in zijn werk wijzigingen aan te brengen.

Portretrecht

je mag niet zomaar iedereen afbeelden, op internet of op een ander medium. Foto’s of afbeeldingen van gezichten of van herkenbare personen kunnen niet zonder toestemming geplaatst worden.Onder portret wordt verstaan een afbeelding van een gelaat van een persoon, met of zonder die van verdere lichaamsdelen, op welke wijze dan ook vervaardigd. Een bekend voorbeeld is het gebruik van een karakter in een computervoetbalspel, dat wel heel veel leek op Edgar Davids, compleet met zijn opvallende bril. De rechtbank oordeelde dat dit een portret van Edgar Davids was, en dus zonder toestemming gebruikt. Davids heeft een commercieel belang, ook wel verzilverbare populariteit genoemd

 

 

Auteursrecht op persberichten en nieuwsberichten

Voor de pers bestaat de mogelijkheid om zonder inbreuk op auteursrecht nieuwsberichten en artikelen uit kranten, radio en televisie over te nemen (artikel 15 Aw). Maar voor anderen is het niet toegestaan zomaar nieuwsartikelen te kopieren. Pas dus op bij het plaatsen van berichten op uw website. Een zeer korte kop met doorlink naar de betreffende website alsmede naamsvermelding van die website is wel toegestaan.

Auteursrecht advocaat contact

Heeft u een vraag over auteursrecht? Advocaat Carel Erasmus is gespecialiseerd in auteursrechtelijke kwesties.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus