Bij het bepalen of een werknemer recht heeft op uitbetaling van het salaris geldt sinds 1 januari 2020 op grond van artikel 7:628 BW als uitgangspunt: geen arbeid, wel loon tenzij het niet verrichten van arbeid in alle redelijkheid voor rekening van werknemer moet komen.

Dit betekent dat de wet ervan uitgaat dat als een werknemer niet werkt of alleen gedeeltelijk het afgesproken werk uitvoert, de werkgever in principe het volledige salaris moet uitbetalen. De werkgever is alleen geen salaris verschuldigd als in alle redelijkheid het niet verrichten van werk voor rekening van de werknemer behoort te komen.

De werkgever zal moeten aantonen dat de werknemer niet bereid is om het werk uit te voeren en dat het niet kunnen of willen uitvoeren van het werk voor rekening komt van de werknemer. Kan een werkgever dit niet aantonen, dan zal in beginsel de werkgever gehouden zijn om het salaris van de werknemer te betalen.

Aan welke situaties kunt u dan denken?

In het geval geen arbeid, geen loon moet u denken aan een werknemer die deelneemt aan een staking, een gevangenisstraf uitzit of in voorlopig hechtenis zit of een werknemer die te laat komt of zonder gegronde reden zijn werk weigert uit te voeren.

Geen arbeid, toch loon is bijvoorbeeld aan de orde als een werkgever onterecht ontslag verleend of op onjuiste wijze de arbeidsovereenkomst eindigt. Ook kunt u denken aan de situatie waarin een toekenning tewerkstellingsvergunning (twv) of een export control licentie uitblijft of mogelijk definitief niet wordt verstrekt, terwijl een werknemer alle benodigde informatie voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning of export control licentie correct en tijdig heeft aangeleverd. Verder kunt u denken aan de normale bedrijfsrisico’s zoals ziekte van een werkgever, onvoldoende orders of onvoldoende grondstoffen om producten te maken.

Ondanks de hierboven geformuleerde uitgangspunten en risicoverdeling hangt het doorgaans van de specifieke feiten en omstandigheden af of een werknemer recht heeft op doorbetaling van het salaris. Zo kan het niet werken vanwege corona in de ene situatie wel en in een andere situatie niet leiden tot een loondoorbetalingsverplichting van een werkgever.

Denkt u een loonvordering te hebben of wilt u advies over het bestaan van een loondoorbetalingsverplichting, neem dan contact op met arbeidsrecht advocaat Evy Panneflek van AdvocatenvanOranje.

 

EVY PANNEFLEK

EVY PANNEFLEK

Advocaat

Evy Panneflek is een gepassioneerd advocaat sinds 2009. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het onderhandelen, adviseren en procederen in arbeidszaken , huurzaken en bijstandszaken. Haar passies zijn quality time doorbrengen met familie en vrienden en Spanje.