Een winkelmedewerkster van de Action had als taak producten in de schappen te sorteren. Zij zag een confettikanon op een verkeerde plek liggen en wilde het in het juiste schap leggen. Terwijl zij ernaartoe liep, ontplofte het confettikanon in haar gezicht. Het gevolg was ernstig letsel aan het linkeroog. Dat maakt de werkgever aansprakelijk, behalve als hij aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en arbeidsomstandigheden.

In de procedure voor de rechtbank voerde Action aan dat zij niet verplicht was instructies of waarschuwingen te geven voor het omgaan met een confettikanon en dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De winkelmedewerkster bleek namelijk tijdens het lopen naar het schap met haar handen aan het confettikanon te hebben gezeten, om te onderzoeken of het product nog intact was. De rechtbank oordeelde in het voordeel van de winkelmedewerkster: haar werkzaamheden hielden onder meer in dat zij de producten in de schappen moest sorteren en kapotte producten moest wegbrengen. Onder die omstandigheden lag het in de lijn der verwachting dat zij het confettikanon oppervlakkig onderzocht om te beoordelen of het weer terug in het schap gelegd kon worden. Dat een werknemer bij een oppervlakkig onderzoek van het confettikanon een zodanige beweging maakt dat deze onbedoeld tot ontploffing komt, is uiterst ongelukkig, maar niet zodanig onwaarschijnlijk dat redelijkerwijs niet van Action gevergd kan worden maatregelen te treffen ter voorkoming van een dergelijk ongeval.”

Action voerde nog aan dat zij duizenden artikelen in haar schappen heeft liggen en dat het confettikanon maar één van die producten is. Dit mocht niet baten. De rechtbank oordeelde: “Action kiest er voor een zeer divers en steeds wisselend winkelaanbod te hebben. Dat Action het vervolgens ondoenlijk vindt om haar werknemers te instrueren over het gevaar van één enkel product tussen de veelheid aan artikelen in haar schappen, ligt in haar risicosfeer en ontslaat haar niet van haar verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waar ongevallen als de onderhavige zich niet kunnen voordoen.”

Heeft u vragen over letselschade? U kunt uw vraag voorleggen aan Marieke Jansen, advocaat.

Marieke Jansen

Marieke Jansen

Advocaat

Marieke Jansen heeft 25 jaar+ ervaring als advocaat en bedient zowel zakelijke als particuliere cliënten, in binnen- en buitenland. Sinds haar beëdiging in 1995 is Marieke altijd werkzaam geweest in de civiele procespraktijk.