Doel UBO-registratie

Op Europees niveau is besloten om financieel- economische criminaliteit zoals witwassen, fraude, financiering van terrorisme, belastingontduiking en corruptie, tegen te gaan. Besloten is transparantie te creëren in de personen die aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten, zoals een onderneming, stichting of vereniging.

Vele ondernemingen zijn verplicht hun UBO’s te registreren middels inschrijving in het UBO-register. UBO (Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijke belanghebbende) is een natuurlijke persoon die vanuit de onderneming gelden ontvangt en die bepaalt waar het geld van de onderneming naar toe gaat. Het is dus de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een entiteit.

Wie zijn UBO’s?

Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting.

Verplichting tot registratie

De verplichting tot registratie bestaat sinds 27 september 2020. De statutaire bestuurder (of de partner/vennoot bij de personenvennootschappen) is verplicht om de UBO (‘s) vast te stellen en zorg te dragen voor de inschrijving. In Nederland dienen bestaande entiteiten binnen 18 maanden na invoering de UBO’s te registreren in het UBO-register. Dit kan dus tot uiterlijk 27 maart 2022.

Wat moet je registreren

Het Nederlandse UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar (en gedeeltelijk af te schermen) en een deel niet openbaar. Naast persoonlijke gegevens wordt tevens de categorie van de UBO’s geregistreerd. Hiermee wordt aangegeven wat de aard en omvang is van het belang van de natuurlijke persoon. Ter onderbouwing van het UBO-schap dienen diverse documenten te worden overgelegd aan de KvK. KvK accepteert een inschrijving enkel als alle benodigde documenten zijn verstrekt.

Wees dus op tijd met registreren! Het kan zijn dat uw registratie niet wordt verwerkt.

Sancties

UBO heeft meewerkplicht aan de inschrijving. Er gelden sancties voor het niet registreren en niet meewerken, die lopen via de Wet Economische Delicten en de Handelsregisterwet.

UBO-register en de advocaat

Conform de eisen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) heeft een advocaat 2 verplichtingen ten opzichte van het UBO-register. Ten eerste dient een advocaat het UBO-register te raadplegen. Ten tweede heeft een advocaat een terugmeldplicht. Dit houdt in dat een discrepantie tussen de gegevens in het UBO-register en de gegevens in het dossier van de advocaat, dient te worden gemeld bij de KvK, indien u dat niet zelf doet.

Zorg daarom voor een bijgewerkte UBO-register indien er sprake is van een wijziging van UBO’s.

Heeft u advies nodig in het vaststellen van uw UBO? Wilt u weten in welke categorie uw UBO valt en welke gegevens u dient aan te leveren? Wilt u informatie over het UBO-register? Neem dan contact op met mr. Sinem Bulut