In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt er sprake te zijn van een teruggedraaide kilometerstand. Er is sprake van een consumentenkoop van een tweedehands Mercedes, gekocht van een professionele verkoper. Wat kan je doen als dit jou overkomt? Auto-advocaat Carel Erasmus legt uit.

Vernietiging van de koop
In de koopovereenkomst werd een kilometerstand van 157.800 vermeld. De auto was uit 2013. Een maand na de verkoop blijkt er een kastje achter de kilometer te zitten, waarmee de kilometerstand was gemanipuleerd. De kilometerstand bleek niet 170.000, zoals af te lezen viel, maar 263.684 km. Dit is een verschil van bijna 95.000 km.

De koper heeft de verkoper verzocht de kwestie op te lossen. Vervolgens heeft de koper middels een brief laten weten de koopovereenkomst te vernietigen wegens dwaling, met het verzoek aan de verkoper de koopprijs terug te betalen.

De verkoper heeft aangegeven dat het een geïmporteerde auto betrof. Een km-rapport vanuit het buitenland is niet aanwezig, waardoor de kilometerstand voor het importeren niet aan te tonen viel. Hiermee is de auto ook geadverteerd, zo stelt de verkoper. Een km-rapport voor de tijd na de import, is wel aanwezig en is bijgevoegd. Hieruit blijkt dat de kilometerstand al terug was gedraaid op het moment dat gedaagde de auto inkocht.

Kan de koop worden ontbonden?
De rechter geeft aan dat er sprake is van een consumentenkoop, waardoor er niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken van bepaalde rechten die de wet hem toekent. De auto beantwoordt momenteel niet aan de overeenkomst, dus er is sprake van non-conformiteit ingevolge artikel 7:23 BW. De eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zijn onder andere de kilometerstand. Hetgeen de consument mocht verwachten, hangt onder meer af van wat partijen hebben afgesproken.

Ook een professionele autoverkoper hoeft niet altijd op te draaien voor een onjuiste kilometerstand, al is het wel van belang dat hij de twijfel over de juistheid van de kilometerstand voldoende duidelijk heeft medegedeeld aan de koper. De rechtbank concludeert in deze zaak dat de verkoper onvoldoende duidelijk is geweest over de onzekerheid van de kilometerstand. In de koopovereenkomst is genoemd dat voor de kilometerstand niet kan worden ingestaan, maar dit staat tussen een aantal algemene uitsluitingen van aansprakelijkheid. Daarnaast heeft koper aangegeven toelichting te willen op de bepalingen, vanwege de beperkte kennis van het Nederlands. Er is hem toen verteld dat de bepalingen gingen over de tenaamstelling van de auto. Koper verklaarde daarnaast tijdens de zitting dat hij expliciet naar de kilometerstand heeft gevraagd en dat hem is verteld dat hij op de juistheid kon vertrouwen. Daarnaast had de verkoper als professioneel handelaar in auto’s moeten zien in het teller rapport dat de standen niet konden kloppen, de kilometerstand in december was immers lager dan in oktober.

Uitspraak

De auto voldeed niet aan wat de koper redelijkerwijs mocht verwachten. De andere in de wet genoemde mogelijkheden tot oplossing waren niet mogelijk, derhalve heeft de rechtbank geoordeeld dat de koop rechtsgeldig is ontbonden en de koopprijs moet worden terugbetaald.

Het blijkt dat indien er sprake is van een (aangetoonde) teruggedraaide kilometerstand, de professionele verkoper eraan gehouden is zijn twijfel hierover mede te delen. Heeft hij dit niet gedaan, dan is de kans groot dan je rechtsmaatregelen kan nemen.

Ook een auto gekocht en achteraf blijken er problemen? Neem contact met mij op, ik hoor graag uw verhaal.

Zie ook onze nieuwe pagina over Auto recht op https://www.advocatenvanoranje.nl/expertises/autorecht

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.