De meest voorkomende oorzaak van een te hoge olieconsumptie is een lekkage. Ergens in het motorsysteem ontsnapt de olie. Daar kunnen veel oorzaken voor zijn. Een versleten koppakking, lekkende klepgeleiders (seals), versleten zuigerveren, maar ook gebruik van verkeerde olie of een te hoge oliedruk kan de oorzaak zijn. En is uw motor oud dan zal er vaak al wat meer olie doorheen gaan. Al eerder schreef ik over het probleem bij THP-motoren en TFSI motoren, die na circa 50.000 kilometer enorm veel olie verbruiken.

Maar wat is nu een te hoog gebruik? Fabrikanten geven soms zelf een ondergrens aan, raadpleeg daarvoor het instructieboekje. De ANWB krijgt veel vragen over olieverbuik, en de experts van de ANWB geven aan dat een verbruik van 1:2000 kom (1 liter olie voor elke 2000 kilometer) al een fors gebruik is. Alles daaronder is zeker een extreem olieverbuik. Als u een motor heeft waar u maximaal 1000 kilometer mee kunt rijden en er dan een volle liter bij moet gieten, dan heeft u een olieverbruik dat zeer extreem is te noemen.

Als u een auto heeft gekocht (nieuw of tweedehands) dan komt u er uiteraard pas na enige tijd achter dat de auto veel olie verbruikt.  U kunt dan terug naar de verkoper, en aangeven dat dit een gebrek is aan de auto. Als u de auto van een garage of handelaar heeft gekocht, dan kunt u beroep doen op non-conformiteit bij consumentenkoop, mits u een particulier bent en de auto niet op bedrijfsnaam heeft aangeschaft. Als u de auto van een particulier heeft gekocht, geldt de wetgeving bij consumentenkoop niet. Dan kan er wellicht een beroep op dwaling gedaan worden, maar bij een koop tussen particulieren geldt dan wel een vergaande onderzoeksplicht bij de koper. U moet dan aantonen dat u goed heeft onderzocht of dit gebrek zich zou kunnen voordoen. Vragen stellen aan de verkoper is in ieder geval belangrijk, en dan moet je natuurlijk wel geluk hebben dat de verkoper betrouwbaar antwoord geeft..

Als de verkoper niet meewerkt en het gebrek niet wil oplossen, dan zal in veel gevallen een gang naar de rechter de enige weg zijn. De kantonrechter zal dan eerst vaststellen of er echt sprake is van een hoog olieverbruik. Als dat betwist wordt, dan kan een nader aan te wijzen deskundige dit onderzoeken. Dit gebeurt dan vaak door het nakijken en daarna verzegelen van de oliepeilstok. De eigenaar moet er dan circa 500 km mee rijden, waarna de expert de verzegeling verbreekt en opnieuw meet hoeveel olie er bijgevuld moet worden.

In rechtszaken kwam ik de volgende teksten tegen die het olieverbruik omschrijven:

‘Het hof stelt voorop dat tussen partijen vaststaat dat de auto in kwestie motorolie verbruikte. Hoewel het één en ander valt aan te merken op de wijze waarop het ingeschakelde expertisebureau het olieverbruik heeft gemeten, is verder in rechte niet betwist dat bij dit onderzoek is vastgesteld dat de expert het oliepeil op het gewenste niveau heeft gebracht, de peilstok heeft verzegeld en het oliepeil opnieuw heeft gecontroleerd nadat 502 kilometer met de auto was gereden. Evenmin is betwist dat bij die controle de verzegeling van de peilstok nog intact was en dat 1,5 liter olie bijgevuld moest worden om het oliepeil terug te brengen op het niveau waarop dit vóór aanvang van het onderzoek stond. Ten slotte is in rechte niet betwist dat, zoals blijkt uit het servicebulletin van de fabrikant van de auto van 12 oktober 2005, de fabrikant als norm voor een overmatig olieverbruik bij motoren van het type QG18 KAI een grens hanteert van 0,5 liter per 1.000 kilometer. Blijkens vermelding op de factuur was de auto met dit type motor (QG18) uitgerust. Met een verbruik van 1,5 liter op 502 kilometer (3 liter op 1.000 kilometer) wordt de door de fabrikant vastgestelde norm voor het maximaal toelaatbare olieverbruik door deze motor ruimschoots (met 600%) overschreden’

Bij een rechtszaak over een Volvo werd het volgend vermeld: ‘Volgens de richtlijnen van Volvo is bij een Volvo met een kilometerstand tussen de 5.000 en 150.000 een olieverbruik van maximaal 0,25 liter per 1.000 kilometer normaal. Bij rijden in bergen/heuvels wordt maximaal 0,50 liter per 1.000 kilometer gezien als normaal olieverbruik. Om het exacte olieverbruik te bepalen dient volgens de Volvo-richtlijnen een proefrit van tenminste 1.000 kilometer te worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de olie voor en na de proefrit moet worden gewogen.’

Conclusie

Hoog olieverbruik verschilt per automerk, maar als een auto meer dan 1 liter op 1500 km verbruikt onder normale omstandigheden, dan zit je wel in de categorie ‘extreem en dus onacceptabel olieverbruik’. Bij en voorafgaand aan de koop is het verstandig dit zo goed mogelijk uit te zoeken en de verkoper te laten verklaren dat het olieverbruik normaal is. Leg dit eventueel schriftelijk vast, of neem het gesprek op, of bevestig de uitspraken van de verkoper per email.

Komt u er na de koop achter, dan kunt u in veel gevallen succesvol de verkoper aanspreken. Ook als de auto zonder garantie is verkocht, al op leeftijd is of een hoge kilometerstand heeft, heeft u als consument recht op herstel. Mogelijk zult u een externe expert een controle moeten laten doen. Maar als u bij elke tankbeurt, zoals een client van mij onlangs had, weer een liter olie moeten bijvullen, dan is er zeker sprake van extreem veel olieverbruik en kan de verkoper daarop aangesproken worden.

Zie ook onze nieuwe pagina over Auto recht op https://www.advocatenvanoranje.nl/expertises/autorecht

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.