Handelsnaam hotel versus handelsnaam restaurant

Handelsnaam hotel versus handelsnaam restaurant

Een restaurant in Velsen bedient zich van de naam Sea You. Met uitzicht op zee, dus de naam is een speelse verwijzing. Een hotel in Noordwijk noemt zich vervolgens ook Sea You. Reden voor het restaurant om een advocaat in te schakelen, en het...

Lees meer

Auteursrecht op grappen in fotostrips?

Kan je eigenlijk auteursrecht hebben op een grap? Voorbeeld van een geschil waarin tientallen grappen werden gekopieerd, steeds met een kleine wijziging. De advocaat van oorspronkelijke maker treedt succesvol op tegen de inbreukmaker wegens schending auteursrecht

Lees meer

Foto op website: inbreuk auteursrecht

de kantonrechter Amersfoort moest oordelen over een foto die door een eenmanszaak op zijn website was geplaatst. De foto had hij ‘op internet gevonden’, maar de rechten daarvan lagen bij een bedrijf dat dit soort foto’s aanbiedt.

Lees meer

Opzeggen van (duur)overeenkomsten kan niet altijd

Opzeggen van duurovereenkomsten wordt grotendeels door jurisprudentie bepaald. Opzeggen kan niet altijd: aard en inhoud van de overeenkomst kunnen bepalen dat de overeenkomst niet opzegbaar is. Zwaarwegende belangen kunnen dat veranderen maar dat is een strenge toets. En dan kan een schadevergoeding ook een vereiste zijn.

Lees meer

Gebruik van foto’s van een model

Het Gerechtshof Den Haag wees onlangs een arrest (uitspraak / vonnis in hoger beroep) over de vraag waar een model een van haar gemaakte foto’s (niet) voor mocht gebruiken. Feiten De eiser in deze zaak was professioneel fotograaf en heeft een foto gemaakt waarop een...

Lees meer