Sinds 2021 zijn alle franchise afspraken in Nederland bij wet geregeld. Niet alleen nieuwe, maar ook bestaande overeenkomsten die vallen onder de definitie van een franchise-formule, hebben dus nu dwingend wettelijke verplichtingen. Bent u nu een (soort van) franchisenemer of juist franchisegever, dan is het verstandig uw situatie en uw contract te laten bekijken door een advocaat.

De wet schrijft voor dat in een franchise overeenkomst bepalingen moeten worden opgenomen over goodwill, moet nagedacht worden over een instemmingsrecht van de franchisenemer bij wijzigingen in de franchiseformule, en er moet aandacht besteed worden aan zorg voor de franchisenemer.

Volgens artikel 7:911 lid 1 BW is een franchise overeenkomst de overeenkomst waarbij de franchise gever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten.

In de praktijk zullen licentie-en distributieovereenkomsten flink in de buurt komen van franchiseovereenkomsten. De verwachting is dat hier veel over geprocedeerd gaat worden. Rechters zullen dan bestaande afspraken gaan toetsen, doorgaans met het Haviltex-criterium: wat hebben partijen bedoeld toen ze de afspraken maakten? Vervolgens kan de rechter kijken of dit dan niet eigenlijk onder een franchise overeenkomst valt. Zoja dan gaan er opeens een hoop rechten en plichten in.

Een van die plichten is de precontractuele informatieplicht. De wetgever wil voorkomen dat franchisenemers hals over kop een overeenkomst tekenen en eigenlijk een wurgcontract sluiten. Recent zijn veel Albert Heijn franchisenemers, maar ook Bakker Bart ondernemers in de pers geweest met hun klachten over de harde en eenzijdige contracten die hun franchisegevers hadden opgesteld en najoegen. Met de nieuwe wet krijgen franchise nemers een ‘bedenkperiode’ van vier weken. Ook moet de franchisegever zijn informatie op een goede wijze aanleveren.

Verder krijgt de franchise gever een ‘zorgplicht’ en moet hij de franchisenemer ‘gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde staan’. Ook moet er verplicht een goodwillbepaling worden opgenomen: die mag niet alleen naar de franchisegever gaan.

Bent u een ondernemer die misschien wel een ‘soort van franchise’ bedrijft? Neem dan contact op met Carel Erasmus, om te verkennen welke rechten en plichten er voor uw situatie gelden sinds 2021.

 

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.