Arbeidsrecht – Vaststellingsovereenkomst

application-form

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een veel gekozen wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen in onderlinge overeenstemming besluiten dat het arbeidscontract wordt beëindigd ‘met wederzijds goedvinden’. Tot voor kort was er geen specifieke wettelijke regeling aan de beëindigingsovereenkomst gewijd en waren alleen de algemene regels van het verbintenissenrecht van toepassing.

De Hoge Raad heeft enkele belangrijke regels geformuleerd ten aanzien van een geldige vaststellingsovereenkomst. Er moet sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. De werkgever moet indien nodig onderzoeken of de werknemer begrijpt dat zijn instemming met beëindiging wordt gevraagd en de werkgever moet de werknemer zorgvuldig informeren over de gevolgen van de beëindigingsovereenkomst.

Bedenktijd voor de werknemer

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ bevat de wet een belangrijk nieuw artikel. In artikel 7:670b BW is een regeling gewijd aan de beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. Daarnaast heeft de werknemer een bedenktijd gekregen. De werknemer heeft nu de mogelijkheid om binnen twee weken na de schriftelijke instemming met de opzegging, dan wel het akkoord met de vaststellingsovereenkomst, de instemming schriftelijk weer te herroepen, dan wel de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. De werknemer mag dit zonder opgaaf van redenen doen.

De werkgever dient de werknemer binnen twee werkdagen na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst (of ontvangst van de instemming) schriftelijk te wijzen op de bedenktermijn. Indien de werkgever dit nalaat wordt deze termijn verlengd tot drie weken. Het kan onder de WWZ dus tot drie weken duren voordat een beëindigingsovereenkomst onherroepelijk is geworden.

Checklist

Hieronder vindt u een checklist met aandachtspunten voor een vaststellingsovereenkomst.

 • Datum en wijze van beëindigen
 • Transitievergoeding
 • Omvang van de vergoeding, let op bruto/netto
 • Eventuele samenloop met wachtgeld
 • Wijze van betaling
 • Outplacement
 • Vrijstelling van arbeid
 • Pensioengevolgen
 • Kosten juridische bijstand
 • Vrijstelling van arbeid specifiek voor sollicitatiegesprekken
 • Opnemen van vakantiedagen
 • Uitbetaling resterende vakantiedagen
 • Gebruik auto van de zaak, inleverdatum
 • Gebruik telefoon, PC, etc.
 • Eindafrekening en loonstrook
 • Getuigschrift, referenties
 • Ontheffing uit concurrentie- of relatiebeding
 • Terugbetaling studiekosten
 • Mededelingen aan derden
 • Geheimhouding
 • Dwangsommen bij overtreding
 • Geen verwijtbaarheid aan zijde werknemer
 • Geen ontslag op staande voet

Er zijn nog steeds veel risico’s en valkuilen aan deze route verbonden, voor zowel werkgever als werknemer. Een vaststellingsovereenkomst kunt u het beste altijd door een advocaat of jurist laten opstellen of controleren. Iedere situatie is weer anders en wetgeving en jurisprudentie wijzigen regelmatig op dit gebied.

Check vaststellingsovereenkomst door een advocaat

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen of opgesteld? Wij bekijken deze en adviseren u of er meer geregeld moet worden. Stuur de vaststellingsovereenkomst met uw arbeidsovereenkomst en een toelichting naar ons per mail, post of fax en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Rein Eilers