Ondernemingsrecht – Aannemingsovereenkomst

application-form

 

Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een aannemer en opdrachtgever waarbij wordt overeengekomen om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een huis, garage of het aanleggen van een riool. De aannemer is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dit betekent dat de aannemer niet verplicht is om de werkzaamheden zelf uit te voeren, maar hij kan deze aan anderen kan overdragen. Hierdoor is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De aannemer draagt het risico indien het stoffelijk werk niet tijdig is afgerond of indien hij niet binnen het afgesproken budget blijft.
Tegenover de (inspannings)verplichting en het risico van de aannemer wordt veelal overeengekomen dat de opdrachtgever een geldsom zal voldoen. Dit wordt ook wel de aanneemsom genoemd.

Inhoud

In de praktijk kunnen er geschillen ontstaan. Het is daarom van belang om een aannemingsovereenkomst op te stellen, zodat kostbare procedures worden voorkomen. Belangrijke afspraken die veelal in deze overeenkomsten worden opgenomen, zijn afspraken omtrent: de aansprakelijkheid van partijen, geven van garanties, constatering van gebreken, weigering betaling aannemingssom, omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, oplevering, meerwerk, levering van bouwstoffen en afspraken m.b.t. de vereiste vergunningen.

Juridische expertise

Bij het opstellen van een aannemingsovereenkomst is het verstandig om u bij te laten staan door een advocaat. Op de aannemingsovereenkomst zijn namelijk bijzondere regels van toepassing. Daarbij komt dat een aantal geschillen niet worden behandeld door een rechter, maar door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Bij deze procedure is het verstandig om u te laten bijstaan door een specialist met kennis van de procedureregels.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers