Tekening- en modellenrecht

Het tekeningen- en modellenrecht dient tot bescherming van tekeningen en modellen die het uiterlijk van een voortbrengsel weergeven. Een dergelijk uiterlijk kan met name worden bepaald door de vorm, de kleur, de lijnen, de textuur of het materiaalgebruik van het voortbrengsel. Als voortbrengsel wordt beschouwd elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp. Bij tekeningen gaat het om een tweedimensionaal uiterlijk en bij modellen om een driedimensionaal uiterlijk.

Een tekening of model kan gedeponeerd worden als Benelux model, Gemeenschapsmodel (binnen de Europese Unie) of als internationaal model. Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom regelt de inschrijving. Vereist voor registratie is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Als men eenmaal een geldig depot heeft verkregen, dan heeft deze een geldigheidsduur voor vijf jaren welke verlengd kan worden tot maximaal vijfentwintig jaar.

De houder van een tekening of model kan optreden tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model. Hij kan een vordering tot schadevergoeding instellen, maar ook een verzoek tot afdracht van winst door degene die inbreuk heeft gemaakt op zijn recht. Bovendien kan hij afgifte vorderen van inbreukmakende goederen. Natuurlijk kleeft er ook een uitzondering aan het modelrecht; de houder kan zich niet verzetten tegen handelingen in de particuliere sfeer (bedoeld voor privédoeleinden) en handelingen voor experimentele doeleinden. Tevens geldt er een onderwijsexceptie.