Procesrecht – Kort geding procedure

application-form

 

ie Kort geding procedure

De kort geding procedure is een relatief snelle manier om een rechterlijke uitspraak te krijgen. Voorwaarde is dat de zaak spoedeisend is. Een eenvoudige geldvordering zal niet snel voldoende spoedeisend zijn. Maar een kwestie waarin de schade snel groter wordt als er niet iets tegen gedaan wordt, zoals een merk- of handelsnaaminbreuk, een aanzienlijke huurachterstand, een dreigend faillissement, zal al snel tot een kort geding kunnen leiden.


Advocaat Kort Geding

De procedure vangt aan met een dagvaarding kort geding, waarbij de advocaat van de eisende partij de gedaagde oproept te verschijnen. De termijn wordt door de rechter bepaald, en zal in veel gevallen een of twee weken na de dagvaarding zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het nog sneller. Soms zelfs binnen een dag, bijvoorbeeld bij een verzoek tot verbod van een TV-uitzending.

In Kort Geding kan veel worden gevorderd, zolang het maar voldoende aannemelijk gemaakt wordt. Maar een aantal vorderingen zijn uitgesloten. Zo kan je niet een ontbinding of vernietiging van een overeenkomst vorderen. Daarvoor is een bodemprocedure de weg.

De gedaagde partij doet er verstandig aan een advocaat in te schakelen, hoewel dat niet verplicht is. Eventuele bewijsstukken dienen voorafgaand aan de zitting te worden ingezonden aan de rechter.

De zitting duurt meestal een of maximaal twee uur. De rechter laat beide partijen aan het woord, stelt vragen, en zal soms partijen de gelegenheid geven om op de gang tot een schikking te komen.

Het vonnis wordt een week later door de rechter afgegeven. Het vonnis zal vaak uitvoerbaar bij voorraad zijn. Dat betekent dat het vonnis direct na betekening door de deurwaarder kan worden uitgevoerd.

Zowel eiser als gedaagde kunnen in hoger beroep gaan van het vonnis. Dit dient binnen vier weken te geschieden. Ook kan de eisende partij alsnog een hoofdprocedure aanvangen, de bodemprocedure. In veel gevallen blijft het echter bij een kort geding.

Overweegt u een Kort geding te starten of bent u gedagvaard? Bel ons direct, wij komen graag in actie.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Evy Panneflek Errol Opering
Sinem Bulut Rein Eilers