Procesrecht – Kort geding procedure

application-form

 

Kort geding procedure

De kort geding procedure is een relatief snelle manier om een rechterlijke uitspraak te krijgen. Voorwaarde is dat de zaak spoedeisend is. Een eenvoudige geldvordering zal niet snel voldoende spoedeisend zijn. Maar een kwestie waarin de schade snel groter wordt als er niet iets tegen gedaan wordt, zoals een merk- of handelsnaaminbreuk, een aanzienlijke huurachterstand, een dreigend faillissement, zal al snel tot een kort geding kunnen leiden.


De procedure vangt aan met een dagvaarding kort geding, waarbij de advocaat van de eisende partij de gedaagde oproept te verschijnen. De termijn wordt door de rechter bepaald, en zal in veel gevallen een of twee weken na de dagvaarding zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het nog sneller. Soms zelfs binnen een dag, bijvoorbeeld bij een verzoek tot verbod van een TV-uitzending.

De gedaagde partij doet er verstandig aan een advocaat in te schakelen, hoewel dat niet verplicht is. Eventuele bewijsstukken dienen voorafgaand aan de zitting te worden ingezonden aan de rechter.

De zitting duurt meestal een of maximaal twee uur. De rechter laat beide psrtijen aan het woord, stelt vragen, en zal soms partijen de gelegenheid geven om op de ganfg tot een schikking te komen.

Het vonnis wordt een week later door de rechter afgegeven. Het vonnis zal vaak uitvoerbaar bij voorraad zijn. Dat betekent dat het vonnis direct na betekening door de deurwaarder kan worden uitgevoerd.

Zowel eiser als gedaagde kunnen in hoger beroep gaan van het vonnis. Dit doent binnen vier weken te gescheiden. Ook kan de eisende partij alsnog een hoofdprocedure aanvangen, de bodemprocedure. In veel gevallen blijft het echter bij een kort geding.

Maak nu een afspraak


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten